Новости

Numărul patentelor eliberate este în creștere

În primele trei luni ale anului curent au fost eliberate și prelungite 16767 patente de întreprinzător pentru toate genurile de activitate, potrivit informației oferite de către Serviciul Fiscal de Stat. Potrivit datelor, de la eliberarea și prelungirea patentelor au fost încasate 9,7 mil. lei. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018, numărul patentelor eliberate este în creștere, în primul trimestru al anului 2018 fiind eliberate/prelungite 16701 patente. În conformitate cu art. 4 al Legii nr. 93 din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător, patenta se eliberează şi se prelungeşte la cererea solicitantului/ titularului. Cererea se depune la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărui rază solicitantul îşi are domiciliul sau preconizează să îşi desfăşoare activitatea. În cerere se indică prenumele, numele şi domiciliul solicitantului, genul de activitate de întreprinzător pentru exercitarea căreia se solicită eliberarea sau prelungirea patentei, durata patentei și tipul mijlocului de transport şi numărul de înmatriculare al acestuia, dacă se prevede că acest mijloc de transport va fi utilizat la desfăşurarea activităţii menţionate. Reamintim că termenul activității de comerț cu amănuntul, desfăşurate în baza patentei, va expira la 31 decembrie 2019.
author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

1116 просмотры

Дата публикации:

14 Май /2019 08:01

Тематика:

Новости | Физическое лицо | Предпринимательский патент

Ключевые слова

patenta de întreprinzător | comerţ | eliberarea patentei | SFS | monitorul.fisc.md

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon