Новости

Numărului contestațiilor înregistrate la ANSC este în creștere

De la înființarea1 Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) și până în prezent se observă o creștere constantă a numărului contestațiilor pe marginea procedurilor de achiziții publice înregistrate la Agenție. Astfel, din analiza comparativă a numărului contestațiilor depuse la ANSC în primele patru luni ale anului 2020 în comparație cu aceeași perioadă a anilor precedenți (2018 și 2019) rezultă următoarea situație:
  • 01.01 - 30.04.2018 – 202 contestații înregistrate;
  • 01.01 - 30.04.2019 – 293 contestații înregistrate;
  • 01.01 - 30.04.2020 – 333 contestații înregistrate
. Prin urmare, și în prima perioadă a anului 2020 se menține tendința de creștere constantă și semnificativă a numărului acestora cu peste 13% față de perioada similară a anului 2019 și, respectiv, cu peste 64% față de aceeași perioadă a anului 2018. La fel ca și în perioadele anterioare, cele mai frecvente aspecte reclamate de către operatorii economici în contestațiile formulate la rezultatul procedurilor de achiziții publice sunt: - respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă; - acceptarea de către autoritatea contractantă a ofertelor altor participanţi neconforme sau inacceptabile; - modul de punctare/evaluare a ofertei contestatorului de către autoritatea contractantă; - neinformarea de către autoritatea contractantă, sau informarea necorespunzătoare a ofertanților privind rezultatele aplicării procedurii de atribuire. Cu referire la contestațiile formulate de către operatorii economici pe marginea documentației de atribuire, se conturează următoarele pretenții: - cerinţe restrictive cu privire la experienţa similară, criterii de calificare, specificaţii tehnice; - menţionarea în cadrul documentaţiei de atribuire a unor denumiri de tehnologii, produse, mărci, producători, în general fără a se utiliza sintagma „sau echivalent”; - aplicarea criteriilor de atribuire contrare prevederilor legale; - neglijarea din partea autorităților contractante a obligației de a aduce clarificări asupra documentației de atribuire, refuzul de a răspunde la solicitările de clarificări, sau răspunsuri ambigui și neclare. Astfel, chiar dacă prin Hotărârea Parlamentului nr. 55 din 17.03.2020 a fost declarată starea de urgență pe întreg teritoriul RM pe perioada 17 martie – 15 mai 2020, iar drept urmare a scăzut considerabil și numărul procedurilor de achiziții publice inițiate, totuși, numărul contestațiilor pe marginea acestora este într-o permanentă creștere. Situația dată se explică prin faptul că au crescut numărul de contestații per procedură de achiziție publică. În medie, se observă o tendință de înregistrare câte două și chiar până la patru contestații pentru o procedură de atribuire. Astfel, constatăm că creșterea numărului contestațiilor depuse la ANSC denotă accesibilitatea instrumentului de contestare pentru participanții la procedurile de achiziție publică și, nu în ultimul rând, nivelul sporit de încredere în soluționarea justă, rapidă și imparțială a contestațiilor depuse, fapt confirmat și de sondajele de opinii efectuate de către unele ONG-uri. ___________ 1 Amintim că aceasta a fost constituită prin Hotărârea Parlamentului nr. 271 din 15.12.2016, dar activitatea, de facto, și-a început-o odată cu alegerea și numirea în funcție, prin Hotărârea Parlamentului nr. 177 din 21.07.2017 a consilierilor pentru soluționarea contestațiilor. Respectiv, activitatea de facto de înregistrare și examinare a contestațiilor pe marginea procedurilor de achiziții publice și-a început-o la data de 04.09.2017.
author icon

Alexandru Ciuș

author icon

Iacob Plămădeală

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

1888 просмотры

Дата публикации:

06 Май /2020 08:01

Catalogul tematic

Новости | Государственная закупка

Ключевые слова

contestatii | achizii publice

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon