Новости

Situația social-economică în mun. Chișinău

În trimestrul III al anului curent, câştigul salarial mediu lunar nominal brut al unui angajat din mun. Chișinău a constituit 9489,7 lei, fiind în creştere cu 9,3% faţă de aceiași perioadă din 2019 şi cu 17,5% mai mare comparativ cu câştigul salarial mediu pe ţară (8074,3 lei), potrivit raportului Situația social-economică a mun. Chișinău în ianuarie-septembrie, publicat de Biroul Național de Statistică. 
 
Astfel, în trimestrul III al anului 2020 în sectorul bugetar câștigul salariul mediu lunar a constituit 8880,9 lei, cu 9,5% mai mult faţă de trimestrul III din anul precedent, iar în sectorul real acest indicator a constituit 9608,6 lei şi a crescut cu 9,3% faţă de cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului 2019.

 

Totodată, în ianuarie-septembrie 2020 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, producția industrială în Chișinău s-a micşorat cu 10,7% ca urmare a scăderii în industria prelucrătoare cu 11,9% și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat cu 0,5%.

 

În această perioadă au fost eliberat 780 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, în creștere cu 7,0% faţă de ianuarie-septembrie 2019, însă au fost date în exploatare 4060 locuinţe (apartamente și case individuale de locuit), mai puține cu 28,4% față de perioada similară din 2019, suprafaţa totală a locuințelor date în exploatare fiind de 291,5 mii m², în scădere cu 26,0% față de perioada corespunzătoare a anului 2019.

 

În trimestrul III al anului curent în mun. Chișinău cu autobuze și microbuze au fost transportați 21,6 mil. pasageri, cu 49,6% mai puţin decât în perioada similară din anul 2019 sau 55,4% din numărul total de pasageri transportaţi per ansamblu pe țară. Parcursul pasagerilor a constituit 615,9 mil. de pasageri-km, fiind în descreştere cu 56,9% comparativ cu ianuarie-septembrie 2019. Doar în luna septembrie 2020 cu transportul rutier de pasageri din mun. Chișinău au fost transportați 2,5 mil. pasageri, cu 50,8% mai puţin ca în luna corespunzătoare din anul 2019.

 

De asemenea, întreprinderile de transport rutier din municipiu au transportat 4162,1 mii tone de mărfuri, cu 1,7% mai puțin față de perioada corespunzătoare din anul precedent, acestea constituind 43,8% din volumul total de mărfuri transportate per total în ţară.

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Национальное бюро статистики РМ

887 просмотры

Дата публикации:

07 Декабрь /2020 08:00

Тематика:

Новости

Ключевые слова

Chisinau | situatia economica | raport | BNS | monitorul.fisc.md

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon