Новости

Subvențiile în avans pentru proiectele start-up. Modificări în Regulament

În Regulamentul privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural (FNDAMR) au fost operate modificări. Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 84 din 14 aprilie 2021 cu privire la modificarea Ordinului MADRM nr. 153/2018 cu privire la implementarea HG nr. 507/2018 pentru aprobarea Regulamentului menționat a fost publicat în MO.
 
Astfel, Ordinul 153/2018 va conține și cererea de solicitare a subvenției în avans pentru submăsurile nr.1-5 (stimularea investițiilor pentru producerea legumelor și a fructelor pe teren protejat; stimularea investițiilor pentru înființarea, modernizarea și defrișarea plantațiilor multianuale; stimularea investițiilor pentru utilarea și renovarea tehnologică a fermelor zootehnice; stimularea procurării animalelor de prăsilă și menținerii fondului genetic și stimularea investițiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare și procesare). Anterior anexa nr.1 la același ordin era lista bunurilor, echipamentului, utilajului pentru înfiinţarea și modernizarea  plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor  pomicole.
 
Reamintim, anterior prin Ordinul 153/2018 au fost aprobate:
  • modelul Cererii de acordare a subvenției în avans
  • modelul Planului de afaceri
  • modelul Declarației pe proprie răspundere privind veridicitatea informațiilor și a documentelor prezentate.
 
Menționăm, alocațiile anuale din FNDAMR pentru finanțarea proiectelor start-up constituie, conform Legii nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenţionare a producătorilor agricoli, nu mai puţin de 5% din valoarea totală a Fondului, ceea ce pentru anul curent constituie circa 50 mil. lei.
author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

748 просмотры

Дата публикации:

27 Апрель /2021 07:59

Тематика:

Новости

Ключевые слова

subvenționare în avans | start-up | Ordin | madrm | monitorul.fisc.md

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon