Новости

Venitul asigurat al angajaților rezidenților parcurilor IT poate fi majorat

Ministerul Economiei a anunțat elaborarea proiectului de modificare și completare a Legii nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informație (Legea nr.77/2016) care va asigura stimularea dezvoltării și susținerea industriei IT.
 
Necesitatea elaborării proiectului de act normativ este justificată de circumstanțele cu care se confruntă comunitatea IT din Moldova și din regiune, precum și în vederea oferirii unei previzibilități și perspective investitorilor și potențialilor rezidenți ai parcurilor IT. Proiectul va fi implementat în vederea depășirii constrângerilor imediate și prevede mai multe inițiative în acest sens.

 

Pe lângă includerea în legislație a permisiunii muncii la distanță peste hotarele RM, pentru angajații rezidenților parcului IT experții propun extinderea genurilor de activitate eligibile a fi desfășurate în parcul IT. Astfel, se consideră oportună completarea listei genurilor de activitate premise pentru rezidenți cu codurile CAEM:

  • 59.11 - Activități de producție cinematografică, video şi de programe de televiziune (59.11.11 - Servicii de producție cinematografică; 59.11.22 - Film cinematografic);
  • 59.12 - Activități de post-producție cinematografică, video şi de programe de televiziune (59.12.13 - servicii de corectare și recondiționare digitală a culorilor; 59.12.17- servicii de editare și proiectare a sunetului)
  • 59.2 - Activități de realizare a înregistrărilor audio şi activități de editare muzicală (59.20.13 - Înregistrări originale de sunet);
  • 71.12 - activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea (71.12.17 - servicii de proiectare tehnică pentru instalații industriale și manufacturiere).

 

În altă ordine de idei se preconizează extinderea termenului de funcționare a parcului IT de la 10 la 20 ani, precum și a garanției de stat privind impozit unic. Prelungirea perioadei, în opinia experților, este indispensabilă pentru crearea unei predictibilități și stabilitate mai mare pentru investitorii autohtoni şi cei străin, dat fiind faptul că aceștia, de regulă, adoptă decizii investiționale pe termen lung.

 

În vederea creării unor condiții echitabile pentru rezidenții parcului IT, se propune și creșterea venitului lunar asigurat al acestor salariați de la 68% la 90%. Revederea cuantumului venitului lunar asigurat al angajaților rezidenților parcului IT, în opinia reprezentanților Ministerului Economiei, ar putea fi revizuită anual, ținând cont de contribuția acestora la bugetul asigurărilor sociale de stat (din contul impozitului unic).

 

Condițiile de asigurare socială a angajaților din parcul IT la etapa actuală nu pot fi nicidecum considerate a fi preferențiale, întrucât contribuția acestora excedă substanțial atât valoarea venitului asigurat, cât și a prestațiilor de asigurări sociale achitate din contul BASS. Astfel, în anul 2020 doar 1284 angajați au beneficiat de prestații de asigurări sociale achitate din contul BASS în valoare totală de 15 mil. lei comparativ cu 212,4 mil. lei contribuție totală a acestora la BASS, iar în 2021 – 3341 beneficiari de prestații în valoare de doar 39,9 mil. lei comparativ cu 300,2 mil. lei contribuție la BASS.

 

La momentul de față în Moldova IT park activează 1094 rezidenți activi, dintre care 187 companii cu capital străin din 39 țări. Venitul anual declarat pentru 2021 al vânzărilor rezidenților parcului a depășit 6,8 mld. lei, în creștere cu circa 49% față de nivelul realizat în anul 2020. Rezidenții parcului au înregistrat către finele anului trecut un număr total de 15,1 mii angajați, majoritatea fiind ingineri, iar salariul mediu înregistrat este de circa 35,9 mii lei.

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Министерство экономики

1144 просмотры

Дата публикации:

25 Май /2022 07:58

Catalogul tematic

Новости | Нерезидент

Ключевые слова

parc it | facilitati | proiect de lege

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon