Электронные услуги

Servicii electronice fiscale - oportunități noi pentru contribuabili în 2018

Primele luni ale anului 2018 sunt marcate de o dinamică pozitivă în dezvoltarea tehnologiilor informaționale ale Serviciului Fiscal de Stat. Multiplele proiecte inițiate în anul precedent au fost continuate, realizate și implementate cu succes încă de la începutul primului trimestru. În acest sens, Î.S. „Fiscservinform” în calitate de administratorul tehnico-tehnologic al sistemului informațional fiscal, a implementat „Ghișeul unic de raportare electronică” (www.raportare.gov.md). Grație acestei platforme, contribuabilii au posibilitatea de a raporta electronic și centralizat către mai multe instituții publice din Republica Moldova. De asemenea, în perioada lunilor ianuarie-martie au fost efectuate o serie de ajustări ale serviciilor electronice destinate contribuabililor, precum: - Serviciul „Contul unic”, destinat simplificării procesului de achitare a impozitelor prin utilizarea unui singur cont de plată trezorerial. În rezultat, contribuabilii au posibilitatea să transfere o singură dată pe lună suma integrală pentru achitarea tuturor impozitelor și taxelor care vor fi redirecționate către destinațiile de buget prestabilite; - Îmbunătățirea formularului unificat IPC18 — ,,Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate”, care substituie cinci dări de seamă şi declarații; - Completarea cu trei formulare noi pentru prezentarea impozitului pe venit: a) IU17 - Declarația cu privire la impozitul unic b) ONG17 - Declarația privind impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale c) DAJ17 - Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției; - Lansarea versiunii mobile a serviciului „Declarația electronică” pentru persoane fizice, aplicația oferă posibilitatea cetățenilor de a completa și prezenta declarațiile utilizând dispozitivele mobile (smartphone, tablete). Procedură este simplă, deoarece persoana fizică urmează să parcurgă doar câțiva pași: 1. Autentificarea prin MPass pe portalul „Ghișeul unic de raportare electronică” – www.raportare.gov.md; 2. Accesarea serviciului ,,Declarație electronică”; 3. Accesarea, validarea sau ajustarea Declarației cu privire la impozitul pe venit precompletate, inclusiv Desemnarea procentuală în valoare de 2% organizațiilor filantropice; 4. Semnarea prin intermediul serviciului MSign; 5. Transmiterea și, ulterior, la necesitate, achitarea prin serviciul MPay a impozitului pe venit. În cadrul unei conferințe de presă organizate de Serviciul Fiscal de Stat, administratorul Î.S. „Fiscservinform”, Vitalie Coceban, a vorbit despre utilitatea acestui serviciu, „Avem statistici care ne demonstrează că peste 54 de mii de persoane fizice dețin semnătura mobilă, respectiv „Declarația electronică” devine un serviciu mai accesibil și comod pentru cetățeni. Prin intermediul acestuia contribuabili nu doar generează declarația precompletată, dar au posibilitatea să achite și să disemineze cele 2% conform legii, respectiv este un serviciu care aduce plus valoare și în domeniul social. De asemenea, pentru a acorda suport consultativ cetățenilor, este publicat ghidul video privind modul de utilizare a versiunii mobile a „Declarației electronice” pentru persoane fizice”. La fel din luna martie, persoanele fizice care prezintă declarația cu privire la impozitul pe venit pe suport de hârtie, îl pot achita prin intermediul serviciul guvernamental Mpay, în baza codului fiscal (IDNP). Menționăm că, pentru a utiliza acest serviciu, contribuabilul nu are nevoie de semnătura electronică și nici de acces la serviciul „Declarație electronică”. Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” și în continuare va contribui la promovarea serviciilor electronice pentru contribuabili și la modernizarea sistemelor informaționale ale Serviciului Fiscal de Stat, astfel încât acestea să fie comode atât pentru cetățeni cât și pentru autoritățile fiscale.

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

2392 просмотры

Дата публикации:

21 Март /2018 12:30

Тематика:

Подоходный налог | Электронные услуги | Новости | Деятельность ГНС

Ключевые слова

SFS | Fiscservinform | Semnătura electronică | Mpay | Declarația electronică | sistem de plati | Monitorul Fiscal

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon