Новости

Expiră termenul de prezentare a formei CAS18-AN

Astăzi, 15 ianuarie 2024, este termenul limită de prezentare a  Dării de seamă privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidenta nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale (Forma CAS18-AN) pentru perioada fiscală 2023.

 

Contribuabilii obligați să prezinte forma CAS18-AN sunt persoanele fizice care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă, excepție fac pensionarii, persoanele cu dizabilități, cei care sunt angajații prin CIM și care se regăsesc în una dintre următoarele situații:

  • fondatori ai întreprinderilor individuale;
  • fondatori ai gospodăriilor țărănești (de fermier);
  • persoanele fizice care exercită activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal.

 

Contribuţia de asigurări sociale de stat obligatorie în sumă fixă anuală (taxa fixă anuală) pentru anul 2023 pentru aceste categorii de plătitori de contribuţii a fost stabilită în mărime de 14700 lei, respectiv, taxa fixă lunară constituie suma de 1225 lei. Taxa fixă lunară în sumă de 1225 lei urma să se achite lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune, respectiv, pentru luna decembrie 2023 această taxă urmează să se achite până la data de 25 ianuarie 2024.  

 

Totodată, amintim că dările de seamă aferente perioadelor fiscale începând cu 01 ianuarie 2023 se prezintă doar în mod electronic, de către toți contribuabilii (persoanele juridice sau persoane fizice care desfășoară activitate de întreprinzător sau profesională), indiferent de numărul de salariați, precum și persoanele fizice rezidente care direcționează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget.  Excepție fac persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și nu desemnează 2% la impozitul pe venit, utilizarea metodelor automatizate de raportare electronică rămânând la discreția lor.

 

Pentru a prezenta declarațiile prin metode automatizate de raportare electronică, trebuie să dețineți semnătură electronică sau mobilă emisă de către prestatorii de servicii de certificare acreditați în domeniu.

Учреждения:

Национальная Касса Социального Страхования РМ | Государственная Налоговая Служба | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

930 просмотры

Дата публикации:

15 Январь /2024 08:16

Catalogul tematic

Налоговая отчетность | Государственное социальное страхование

Ключевые слова

dare de seamă | asigurare sociala

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon