Монитор ГНС

Graficul seminarelor de instruire pentru contribuabili organizate de SFS în luna aprilie 2024

Pe pagina-web a SFS a fost publicat graficul seminarelor de instruire cu participarea contribuabililor pentru luna aprilie 2024, organizate de către Direcțiile deservire fiscală. Informația respectivă poate fi accesată la compartimentul „Seminare”.

 

În cadrul seminarelor vor fi abordate mai multe tematici, precum:

 • Determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit de către agenții economici;
 • Formularul tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” și Instrucțiunea privind completarea acestuia;
 • Determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit în cadrul regimurilor speciale de impozitare;   
 • Particularitățile de evidență a echipamentelor de casă și control prin prisma noilor modificări operate în legislația fiscală ECC;
 • Principiile de apreciere a obligațiilor fiscale aferente impozitului pe bunurile imobiliare și taxelor locale;
 • Taxa pe valoarea adăugată. Taxarea inversă cu TVA în cadrul realizării proprietății întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate;
 • Particularitățile procedurii de stingere a obligației fiscale prin compensare și restituire a mijloacelor bănești în contextul Hotărârii Guvernului nr. 279/2023;
 • Implementarea Programului de conformare a contribuabililor pentru anul 2024;  
 • Regimul fiscal al agenților economici care desfășoară activități in domeniul comercializării deșeurilor de metale feroase și neferoase;
 • Legea nr. 22 din 23.02.2018 privind exercitarea unor activități calificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri;
 • Particularitățile încălcărilor fiscale și răspunderea prevăzută conform Codului fiscal;
 • Regimul fiscal special pentru angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi, formularul TAXI18;
 • Riscurile utilizării muncii ne(sub)declarate: prevederile legii în vigoare și sancțiunile stabilite;
 • Particularitățile completării Declarației cu privire la impozitul unic;
 • Aspecte ce țin de completarea formularelor IRM19, CAS18-AN și IRM19.

 

Toate seminarele sunt gratuite și vor avea loc în regim mixt (format fizic și online). Vă puteți înregistra la oricare seminar indiferent de raza de deservire.

 

Astfel, urmează să accesați link-ul: https://www.sfs.md/ro/seminare, să alegeți seminarul/seminarele la care doriți să participați și să completați formularul de înregistrare cu datele de contact solicitate.  

 

De asemenea, autoritatea fiscală încurajează contribuabilii să propună tematici pentru seminarele ce urmează a fi organizate, prin accesarea compartimentului „Seminare” de pe pagina-web www.sfs.md și utilizarea funcționalului „Propuneți tema”.

 

Pe parcursul anului 2023, de către Direcțiile deservire fiscale ale Serviciului Fiscal de Stat au fost organizate și desfășurate 422 seminare la care au participat 6 207 de contribuabili.

 

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба

404 просмотры

Дата публикации:

11 Апрель /2024 13:48

Тематика:

Налоговые новости

Ключевые слова

contribuabil | instruire | seminar | grafic

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon