Новости

Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, revizuită

Modificările operate în documentele inițial declarate (datele aferente contabilului-șef, numărul de telefon și adresa de email etc.) se vor efectua prin intermediul Sistemul Informațional Automatizat „Cabinetul personal al contribuabilului", de către toți contribuabilii subiecți ai impunerii conform art. 5 pct.2 din Codul fiscal (CF) și care dețin acces la serviciile fiscale electronice.

 

Joi, 14 martie anul curent, odată cu publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 73 din 27 februarie 2024, au intrat în vigoare modificările la Instrucțiunea privind evidența contribuabililor (Instrucțiune), aprobată prin Ordinul SFS nr. 352/2017, elaborate în scopul adaptării actului normativ la schimbările legislative intrate în vigoare în ultima perioadă de timp.

 

Ordinul publicat prevede completarea pct. 47 din Instrucțiune care prevede că SFS este în drept să nu emită certificatul în formă electronică privind luarea la evidență a contului bancar și/sau contului de plată (cu excepția contului bancar deschis în străinătate și a contului de acumulare deschis conform legislației insolvabilității) în cazul în care contribuabilul are restanțe la bugetul public național, cu prevederea conform căreia conturile bancare și/sau de plăți nu vor fi luate în evidență fiscală în cazul aplicării interdicțiilor emise de către organele abilitate. 

 

Totodată, o altă completare la Instrucțiune stabilește că subdiviziunea cu funcționarea mai mică de 60 de zile calendaristice nu exonerează contribuabilul de obligația de înregistrare/scoatere de la evidență a subdiviziunii.

 

În temeiul modificărilor la OMF nr. 352/2017, sunt redenumite și trei anexe la Instrucțiune. Astfel, Anexa 1 stabilește modelul „Cererii de înregistrare a datelor contribuabililor (nerezidenți)), Anexa 2 – „Cererii de înregistrare a datelor persoanelor juridice străine (nerezidente)” și Anexa 2– „Cererii de înregistrare a datelor persoanelor fizice străine (nerezidente)”.

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Государственная Налоговая Служба

612 просмотры

Дата публикации:

14 Март /2024 09:24

Catalogul tematic

Налоговое администрирование | Налоговые новости

Ключевые слова

administare fiscala | Noutati fiscale | Servicii electronice fiscale

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon