Новости

Instrucțiunea privind evidența contribuabililor va fi modificată

Serviciul Fiscal de Stat ar putea nu va mai lua la evidență fiscală cabinetul individual al medicului de familie. La consultări publice este propus proiectul Ordinului SFS pentru modificarea Ordinului SFS nr. 352/2017 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor.

 

Astfel, din pct. 81 al Instrucțiunii, în care se enumeră contribuabilii luați la evidență fiscală de către autoritatea fiscală, se propune excluderea cabinetului individual al medicului de familie.

 

O altă propunere vizează modificările operate în documentele inițial declarate (datele aferente contabilului-șef, numărul de telefon și adresa de email, e.t.c.), care se vor efectua prin intermediul Sistemul Informaţional Automatizat "Cabinetul personal al contribuabilului", de către toți contribuabilii subiecți ai impunerii conform art. 5 pct.2 din Codul fiscal și care dețin acces la serviciile fiscale electronice.

 

De asemenea, se propune completarea pct. 47 din Instrucțiune cu un nou enunț, conform căruia conturile bancare și/sau de plăți nu vor fi luate în evidență fiscală în cazul aplicării interdicțiilor emise de către organele abilitate. Amintim, conform pct. 47, Serviciul Fiscal de Stat este în drept să nu emită certificatul în formă electronică privind luarea la evidenţă a contului bancar și/sau contului de plată (cu excepţia contului bancar deschis în străinătate și a contului de acumulare deschis conform legislației insolvabilității) în cazul în care contribuabilul are restanţe la bugetul public naţional.

 

Conform pct. 101 din Instrucțiune, la adoptarea deciziei despre constituirea subdiviziunii, contribuabilul, informează Serviciul Fiscal de Stat, în termen de 60 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate (posesie, locaţiune, chirie, arendă, folosinţă ş.a), precum și despre modificările ulterioare cu privire la sediul subdiviziunii sale, şi despre sistarea activităţii subdiviziunii. Aici se propune să fie stabilit că subdiviziunea cu funcționarea mai mică de 60 de zile calendaristice nu exonerează contribuabilul de obligația de înregistrare/scoatere de la evidență a subdiviziunii.

 

De asemenea, se propune și modificarea Registrului de evidență a eliberării certificatelor privind luarea la evidență a conturilor bancare și/sau conturilor de plăți (anexa nr. 10).

 

Instrucţiunea privind evidenţa contribuabililor a fost elaborată în vederea executării prevederilor art.133 alin. (2) pct.1), art.161 alin.(1) din Codul fiscal, reglementării procedurii de luare în/scoatere din evidența fiscală a contribuabillor, inclusiv a activităților independente și profesionale în sectorul justiției, precum și actualizării Registrului fiscal de stat.

 

Proiectul de modificare a Ordinului SFS nr. 352/2017 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor poate fi consultat aici până la data de 19 februarie.

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Государственная Налоговая Служба

432 просмотры

Дата публикации:

15 Февраль /2024 09:08

Тематика:

Налоговое администрирование | Налоговые новости

Ключевые слова

consultatii publice | medic | evidenta fiscala | contribuabil

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon