Новости

Managementul recuperării creanțelor: SFS a publicat manualul operațional

Serviciul Fiscal de Stat a publicat Manualul operațional privind managementul recuperării creanțelor, care va servi drept suport atât metodologic, cât și practic, subdiviziunilor competente de recuperarea creanțelor din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, în vederea aplicării uniforme a măsurilor de asigurare și executare silită, potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum și în scopul diminuării cantitative a restanțelor la buget. 

 

Manualul descrie următoarele aspecte:

 • Citarea contribuabilului la subdiviziunea SFS
 • Măsurile de recuperare a restanțelor
 • Încasarea de mijloace bănești de pe conturile bancare și/sau de plăți ale contribuabilului 4.2. Sechestrarea bunurilor
 • Sechestrul ca măsură de asigurare
 • Sechestrul ca măsură de executare silită
 • Inventarierea bunurilor sechestrate
 • Evaluarea și comercializarea bunurilor sechestrate
 • Particularitățile executării silite a obligației fiscale admise drept restanță de către entitățile economice de stat, sau în care statul deține o cotă parte
 • Ridicarea sechestrului de pe bunuri
 • Gajul, ipoteca
 • Ridicarea mijloacelor bănești în numerar
 • Urmărirea datoriei debitoare
 • Suspendarea operațiunilor la conturile bancare și/sau conturile de plăți
 • Interacțiunea cu executorii judecătorești în procesul de executare silită
 • Sesizarea instanței de judecată referitor la perceperea restanțelor
 • Modificarea termenului de stingere a obligației fiscale
 • Recuperarea restanțelor persoanelor fizice
 • Recuperarea creanțelor fiscale cu element de extranietate
 • Recuperarea creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public
 • Contestarea acțiunilor de executare silită 4.14. Inițierea procedurii de insolvabilitate
 • Imposibilitatea executării silite, inclusiv, survenirea termenului de prescripție
 • Stingerea prin scădere și luarea la evidență specială a obligației fiscale
 • Desfășurarea procedurii de insolvabilitate

 

Conform documentului, în scopul exercitării atribuțiilor, Serviciul Fiscal de Stat și funcționarul fiscal, conform prevederilor art. 134 alin. (1) p. 14) din Codul fiscal, au dreptul să citeze la SFS contribuabilul, persoana presupusă a fi subiectul impozitării, persoana cu funcţie de răspundere a contribuabilului, inclusiv responsabilul de evidența documentelor referitoare la persoana presupusă a fi subiectul impozitării, pentru a depune mărturii, a prezenta documente şi informaţii în problema de interes pentru Serviciul Fiscal de Stat, cu excepţia documentelor şi informaţiilor care, conform legislaţiei, constituie secret de stat. Neprezentarea persoanei citate la data şi ora stabilite în citaţie nu împiedică efectuarea de către Serviciul Fiscal de Stat a actelor procedurale fiscale.

 

Modelul citației este stabilit de Serviciul Fiscal de Stat. În ea se indică scopul citării, data, ora și locul unde trebuie să se prezinte persoana citată, obligațiile și responsabilitatea ei.

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

452 просмотры

Дата публикации:

19 Февраль /2024 08:39

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon