Новости

Modificările la Legea taxei de stat au intrat în vigoare

Joi, 18 aprilie anul curent, odată cu publicarea în Monitorul Oficial, au intrat în vigoare modificările la Legea taxei de stat nr.213/2023 (anexa nr.1, anexa nr.2), elaborate în scopul eliminării deficienților din practică legate de impunerea taxei de stat.

 

Astfel, în temeiul prevederilor Legii nr. 73 din 28 martie 2024 (prin care se aduc modificări la Legea nr. 213/2023), pentru cererile cu caracter patrimonial  depuse în cadrul proceselor de insolvabilitate, se impun unele excepții pentru cererile de admitere a creanțelor depuse de creditorii a căror creanță este întemeiată pe o hotărâre judecătorească sau pe hotărâri arbitrale irevocabile sau pe titluri executorii, inclusiv cererile de admitere a creanțelor depuse de creditori a căror creanță este obiect de examinare în cadrul unui litigiu judiciar pendinte1 pentru a fi evitată dubla taxare.

 

În altă ordine de idei, se aduce claritate în ceea ce privește cererile de partaj și din valoarea a căror bunuri se impune taxă de stat. Se prevede și eliminarea incertitudinilor cu referire la cererile de chemare în judecată în acțiunile cu caracter nepatrimonial și instituirea clară a scutirii de la plata taxei de stat în contenciosul administrativ.

 

Modificările intrate în vigoare prevăd instituirea scutirilor de la taxa de stat pentru radierea din evidența la domiciliu. În plus, este prevăzută scutirea de taxa de stat și de taxă de timbru pentru minori în toate cauzele de apărare a drepturilor acestora.

 

Totodată, sunt scutite de taxa de stat și de taxă de timbru executorii judecătorești și organele fiscale indiferent de calitatea lor procesuală.

 

__________

1 pendinte - în curs de judecată; care n-a fost încă soluționat

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

1052 просмотры

Дата публикации:

18 Апрель /2024 09:22

Catalogul tematic

Судебный исполнитель | Несостоятельность | Новости

Ключевые слова

insolvabilitate | chemare în judecată | taxa de stat

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon