Монитор ГНС

Important Stimați contribuabili!

Serviciul Fiscal de Stat, își exprimă scuzele în legătură cu eroarea înregistrată în sistemul de evidență a plăților fiscale, în rezultatul cărora în contul persoanelor fizice (cetățeni), pentru neachitarea impozitului pe bunurile imobiliare în termen de până la data de 15 august, nejustificat s-a înregistrat penalitate. La momentul actual, problema respectivă a fost remediată și în contul persoanelor fizice (cetățeni), care au achitat sumele corespunzătoare a penalității calculate eronat, au fost efectuate ajustări. Suma achitată în plus va fi redirecţionată în vederea stingerii obligației fiscale aferente impozitului pe bunurile imobiliare pentru perioadele viitoare. Totodată, reiterăm faptul că, în cazul neachitării în termenele stabilite a ½ părți a impozitului funciar și/sau impozitul pe bunurile imobiliare pentru anul 2015, până la finele zilei – 17 august 2015, începând cu data de 18 august în contul personal al contribuabilului, va fi calculată majorarea de întârziere (penalitatea) pentru fiecare zi de întârziere, reieșind din cuantumul majorării de întârziere, stabilit pentru anul 2015 în mărime de 0,02%.

via | www.fisc.md

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба

2335 просмотры

Дата публикации:

17 Август /2015 16:25

Тематика:

Налоговые новости

Ключевые слова

SFS | contribuabili | plati fiscale | Bunurile imobiliare

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon