Монитор ГНС

Încasările asigurate de către Serviciul Fiscal de Stat în primele 4 luni

Încasările la bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit 17,6 mld. lei în 4 luni ale anului 2022, ceea ce denotă o creștere de 2940,3 mil. lei sau cu 20,1 % în raport cu perioada similară a anului precedent.

Astfel, la bugetul de stat, în anul 2022 s-au încasat peste 8,2 mld. lei, ceea ce constituie cu circa 1774,0 mil. lei mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, sau o creștere de 27,6 %

La bugetele locale s-au înregistrat încasări în sumă de circa 1,8 mld. lei, ceea ce reprezintă cu 263,4 mil. lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent sau cu 17,5 %.

De asemenea, la bugetul asigurărilor sociale de stat, în perioada menționată, s-au încasat circa 5,7 mld. lei, ceea ce constituie cu 702,2 mil. lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent, sau o creștere de 14,0 %.      

Totodată, la fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală s-au acumulat 1,9 mld. lei, ceea ce constituie cu 200,7 mil. lei mai mult în comparație cu perioada similară a anului 2021 sau cu 11,9 %.

 

 

 

 

 

 

 

Ianuarie-aprilie 2022

(mii lei)

ianuarie- aprilie 2021

(mii lei)

Devieri (2022/2021)

+/-

%

BS

8 207 895,9

6 433 906,1

+1 773 989,7

+27,6

BL

1 765 267,1  

1 501 846,4

+263 420,7

+17,5

BASS

5 706 140,6

5 003 969,9

+702 170,7

+14,0

FAOAM

1 894 295,1

1 693 575,2

+200 719,9

+11,9


via | sfs.md

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

619 просмотры

Дата публикации:

03 Май /2022 14:26

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

buget | bass | FAOAM | buget local

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon