Монитор ГНС

Indicatori de performanță a SFS în anul 2016

Încasările administrate de Serviciul Fiscal de Stat la Bugetul Public Național (BPN) în anul 2016 s-au majorat cu 11% comparativ cu anul 2015. La acest capitol Serviciul Fiscal de Stat a reușit să-și îndeplinească atribuțiile ce-i revin, conform legislației. În anul 2016 la BPN au fost acumulate venituri în sumă de 27622,1 mil.lei. În raport cu anul 2015, această cifră reprezintă o creștere cu 2743,3 mil.lei sau cu 11,0%. Comparativ cu sarcina de încasări la BPN stabilită Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2016 (27349,6 mil.lei) au fost încasate venituri cu 272,5 mil.lei sau cu 1,0 % mai mult. În structură, acumulările bugetare administrate de Serviciul Fiscal de Stat se prezintă după cum urmează:
  • Bugetul de stat. La bugetul de stat în anul 2016 au fost încasate 11548,6 mil.lei, ceea ce constituie cu 1257,5 mil.lei mai mult comparativ cu anul 2015 (fără taxa de licență ca plată unică încasată în anul 2015 de la companiile din domeniul telecomunicațiilor) sau cu 12,2%. Comparativ cu sarcina stabilită (11513,0 mil.lei) au fost acumulate venituri cu 35,5 mil.lei mai mult sau cu 0,3 %.
  • Bugetele unităților administrativ teritoriale. Și la bugetele unităților administrativ teritoriale în anul 2016 încasările au depășit cu 12,4% rezultatul anului 2015. Astfel, au fost încasate 3266,8 mil.lei, fiind înregistrată o creștere cu 360,1 mil.lei. Sarcina stabilită (3056,26 mil.lei) a fost depășită cu 210,6 mil.lei sau cu 6,9 %.
  • Bugetul asigurărilor sociale de stat. Tot în anul 2016, în bugetul asigurărilor sociale de stat s-au încasat 9652,8 mil.lei, ceea ce constituie cu 737,8 mil.lei mai mult comparativ cu anul precedent, sau o creștere de 8,3%. În comparație cu sarcina stabilită (9613,7 mil.lei), s-au acumulat venituri cu 39,1 mil.lei mai mult.
  • Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală. La fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală au fost încasate 3153,9 mil.lei, ceea ce constituie cu 387,9 mil.lei mai mult comparativ cu anul 2015 sau o creștere de 14,0%. Urmare a rezultatelor menționate, s-a înregistrat creșterea ponderii acumulărilor administrate de Serviciul Fiscal de Stat în BPN (fără transferuri) de la 61,2% în 2015 la 61,7% în anul 2016.
(Va urma)

via | www.fisc.md

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба

1412 просмотры

Дата публикации:

10 Февраль /2017 11:00

Тематика:

Налоговые новости

Ключевые слова

indicatori de performanta | SFS | acumulari | venituri | BPN

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon