Монитор ГНС

Instruirea contribuabililor - obiectivul prioritar al IFS pe mun. Chișinău

Inspectoratul Fiscal de Stat mun. Chișinău a organizat şi desfășurat 5 seminare, inclusiv 3 seminare destinate contribuabililor noi înregistraţi din raza teritoriului administrat, la temele: Familiarizarea contribuabililor noi înregistraţi cu aspectele fiscale, juridice, precum şi aspecte din legislaţia muncii; Drepturile şi obligaţiunile contribuabilului; Prezentarea dărilor de seamă (în termen, cu întîrziere, repetat); Consecinţele achitării „salariului în plic”; Modalitatea înregistrării subdiviziunilor; Aplicarea maşinilor de casă şi control; Stingerea obligaţiilor fiscale prin compensare; Înregistrarea ca subiect al impunerii cu TVA; Aplicarea taxelor locale în municipiul Chişinău; Înregistrarea subdiviziunilor şi utilizarea codurilor subdiviziunilor pentru raportarea şi achitarea taxelor; Modul obţinerii sau anulării (suspendării) autorizaţiei pentru unitatea de comerţ sau prestare servicii; Utilizarea serviciilor electronice fiscale în procesul de raportare fiscală; Completări în baza generalizată a practicii fiscale; Calendarul fiscal al contribuabilului; Tratarea fiscală a veniturilor obţinute sub formă de dobîndă; Aspecte ale conformării benevole; Monitoring-ul noutăţilor actelor legislative şi normative. Au fost organizate şi desfăşurate 2 şedinţe cu reprezentanţii entităţilor care au depus cereri de înregistrare în calitate de contribuabili ai TVA, în cadrul căreia au fost supuse analizei cifrele de afaceri ale entităţilor aspirante; s-a reiterat necesitatea conformării benevole la cadrul legislativ care reglementează activitatea de întreprinzător. Au fost organizate şi desfăşurate 3 şedinţe de conformare benevolă cu audierea agenţilor economici, care activează în domeniul alimentaţiei publice, stomatologiei şi agenţiilor imobiliare. Acestora le-au fost înmînate scrisori referitor la conformarea voluntară şi neutilizarea schemelor de eschivare de la plata obligaţiunilor fiscale, declararea şi achitarea valorii integre a salariului achitat.De către Direcţia administrare fiscală Ciocana a fost desfăşurată 1 şedinţă de lucru cu colaboratorii Serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor din cadrul primăriilor oraşelor, satelor (comunelor) din raza teritoriului administrat, referitor la întreprinderea măsurilor de popularizare a legislaţiei cu privire la expirarea primului termen de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare. Deasemenea, s-a discutat despre repartizarea repetată a avizelor de plată, despre nivelul încasărilor la BUAT şi întreprinderea măsurilor necesare vis-a-vis de persoanele ce nu-şi onorează obligațiunile fiscale. Au fost efectuate 103 vizite fiscale, inclusiv 38 vizite fiscale consultative la agenţii economici noi înregistraţi, în cadrul cărora li s-au adus la cunoştinţă prevederile actelelor normative, termenele de prezentare a dărilor de seamă fiscale şi termenele de achitare a impozitelor şi taxelor, tipurile de încălcări fiscale şi mărimea sancţiunilor fiscale, declararea subdiviziunilor, aplicarea MCC, luarea la evidenţă a conturilor bancare, înregistrarea contribuabililor în calitate de plătitor al TVA ş.a.. A fost organizată şi desfăşurată 1 şedinţă privind audierea restanţierilor de comun cu CNAS, CNAM, Preturile din sector cu participarea a 9 agenţi economici restanţieri, în urma căreia, de către 7 agenţi economici, au fost achitate la buget 326,8 mii lei.

via www.fisc.md

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба

1631 просмотры

Дата публикации:

21 Август /2014 18:42

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

contribuabili | seminar | SFS

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon