Монитор ГНС

Referitor la noua redacţie a art. 254 din Codul fiscal

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, pentru informare şi călăuză în lucru, comunică despre modificările şi completările operate prin Legea nr. 324 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 31 decembrie 2013, nr. 320-321, art. 871) la articolele 254, 2631 şi 129 ale Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (în vigoare din 1 ianuarie 2014). Articolul 254 a fost modificat atât în partea formulărilor încălcărilor, cât şi în partea ce ţine de cuantumul amenzilor. Atenţionăm că pentru neasigurarea bilanţului numerarului în maşina de casă şi de control cu memorie fiscală, care constă în formarea excedentului de numerar nejustificat, sancţiunea nu se va aplică dacă suma excedentului nu va depăşi 20 de lei. De altfel, articolul a fost expus într-o redacţie nouă, precum urmează: "Articolul 254. Neutilizarea maşinilor de casă şi de control/terminalelor de plată în numerar. Neeliberarea biletelor de călătorie (1) Efectuarea încasărilor băneşti în numerar în lipsa maşinii de casă şi de control, în cazul în care actele normative în vigoare prevăd folosirea ei, se sancţionează cu amendă de 10000 de lei pentru fiecare caz de încălcare. (2) Efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără eliberarea bonului de casă emis de maşina de casă şi de control se sancţionează cu amendă de 7000 de lei pentru fiecare caz de încălcare. (3) Neasigurarea emiterii la maşina de casă şi de control a bonului de casă de valoarea sumei real încasate/primite se sancţionează cu amendă de 7000 de lei pentru fiecare caz de încălcare. (4) Neasigurarea bilanţului numerarului în maşina de casă şi de control care constă în formarea excedentului de numerar nejustificat documentar se sancţionează cu amendă de 7000 de lei pentru fiecare caz de încălcare. Sancţiunea nu se aplică dacă suma excedentului nu depăşeşte 20 de lei. (5) Utilizarea maşinii de casă şi de control defectate care constă în neactivarea memoriei fiscale sau imposibilitatea de identificare a softului instalat se sancţionează cu amendă de 10000 de lei pentru fiecare caz de încălcare. (6) Utilizarea maşinii de casă şi de control care nu este sigilată de organul fiscal în modul stabilit se sancţionează cu amendă de 10000 de lei pentru fiecare caz de încălcare. (7) Utilizarea maşinii de casă şi de control care nu este înregistrată la organul fiscal în modul stabilit se sancţionează cu amendă de 10000 de lei pentru fiecare caz de încălcare. (8) Utilizarea terminalului de plată în numerar care nu este înregistrat la organul fiscal în modul stabilit se sancţionează cu amendă de 10000 de lei pentru fiecare caz de încălcare. (9) Utilizarea terminalului de plată în numerar fără a emite documentul/ bonul fiscal se sancţionează cu amendă de 7000 de lei pentru fiecare caz de încălcare. (10) Desfăşurarea activităţii de transportare a călătorilor cu mijloace de transport auto pe rute regulate urbane, suburbane, interurbane şi internaţionale de către agentul transportator fără procurarea şi ţinerea evidenţei blanchetelor biletelor de călătorie conform legislaţiei în vigoare (bilet de călătorie – bon de casă emis de maşina de casă şi de control sau document de strictă evidenţă cu preţ fixat, înregistrat la agentul transportator, confecţionat în mod tipografic, în conformitate cu actele normative în vigoare) şi/sau fără eliberarea către conducătorii auto la ieşirea în cursă a numărului necesar de blanchete ori transportarea călătorilor pe rute neregulate, inclusiv de taxi, de către agentul transportator fără deţinerea documentelor de plată care confirmă achitarea serviciilor de către beneficiar, inclusiv a bonului de casă emis de maşina de casă şi de control, sau a copiei dispoziţiei de plată se sancţionează cu amendă de 7000 de lei pentru fiecare caz de încălcare, aplicată contribuabilului." În stabilirea încălcărilor şi sancţionarea contribuabililor, pentru încălcările legate de neutilizarea dispozitivelor şi sistemelor pentru înregistrarea operaţiunilor cu numerar [maşină de casă şi de control cu memorie fiscală (MCC), terminal de plată în numerar (terminal cash-in)], se va ţine cont de art. 8 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal şi reglementările aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998. De menţionat că conform Regulamentului cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar, sigilarea MCC constituie procedura de aplicare a sigiliului furnizorului şi/sau sigiliului fiscal pe anumite elemente ale MCC, inclusiv pe carcasă (având rol de protecţie contra acţiunilor exterioare neautorizate). Caracteristic este faptul că pentru toată perioada de exploatare a MCC este necesară prezenţa sigiliilor respective, valide şi nedeteriorate. Sigiliul furnizorului se aplică de către furnizor sau centrul de asistenţă tehnică, care deţine autorizaţia de competenţă tehnică respectivă şi are contract de colaborare cu acest furnizor. Sigiliul fiscal se aplică de către organul fiscal care a înregistrat MCC. MCC se consideră sigilată de către organul fiscal în modul stabilit dacă sigiliile (sigiliul) organului fiscal sunt aplicate în locurile stabilite, valide, nedeteriorate şi elementele de identificare ale sigiliilor corespund celor consemnate de către organul fiscal în Registrul asistenţă tehnică. Dacă cel puţin una dintre cerinţele enumerate nu este îndeplinită, se consideră că MCC nu este sigilată de către organul fiscal, deci MCC este nesigilată. Anume despre utilizarea MCC care nu este sigilată de către organul fiscal (în modul descris în punctul 8 din Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar) se are în vedere în alin. (6) din art. 254. Facem această menţiune cu scopul de a nu se confunda cu sigilarea avută în vedere în articolul 2631, nou inclus:
"Articolul 2631. Ruperea sau deteriorarea sigiliului Ruperea sau deteriorarea, în mod intenţionat sau din neglijenţă, a unui sigiliu legal aplicat se sancţionează cu amendă în mărime de 40000 de lei pentru fiecare caz de încălcare."
Articolul 2631 se administrează în strictă corespundere cu noţiunile definite în articolul 129 pct. 21) şi 22). Astfel, sigiliul [art. 129 pct. 21)] este un produs electronic sau obiect alcătuit dintr-o placă de cauciuc, metal, lemn, hârtie sau alte materiale, fixată pe un suport, având gravată o emblemă, o inscripţie sau un alt semn distinctiv oficial, ca dovadă a autenticităţii, iar sigilarea [art. 129 pct. 22)] este aplicarea sigiliului pe maşina de casă şi de control, pe uşile unor încăperi, mijloace de transport, pe recipiente, diferite produse, colete, corespondenţă, pe bunurile debitorului, alte bunuri în scopul conservării, identificării, indisponibilizării ori evitării desfacerii acestora de către persoane neautorizate. Deci, în articolul 2631 este avută în vedere sigilarea bunurilor în scopul conservării, identificării, indisponibilizării ori evitării desfacerii acestora de către persoane neautorizate.

via www.fisc.md

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба

5155 просмотры

Дата публикации:

17 Февраль /2014 13:35

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

SFS | Cod fiscal 2014 | MCC | Sancţiunile fiscale

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon