Документы и комментарии

Nomenclatorul codurilor birourilor şi posturilor vamale a fost completat

În Monitorul Oficial din 6 iulie curent a fost publicat Ordinul Serviciului Vamal nr. 234-O din 21 iunie 2023 cu privire la modificarea Anexei nr. 8 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul directorului general al Serviciului Vamal nr.346-O/2009.

 

 

În continuare este publicată varianta integrală a Ordinului.

 

În temeiul art.9 alin. (4) și art.12 din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149/2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, art.6 alin.       (9) din Legea cu privire la Serviciul Vamal nr.302/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.68-76, art. 143), cu modificările ulterioare,

 

ORDON:

 

  1. Anexa nr. 8 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declarației vamale în detaliu (Nomenclatorul codurilor birourilor şi posturilor vamale), aprobate prin Ordinul directorului general al Serviciului Vamal nr. 346-O/2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 197-200, art.876), după codul 2110 SUBZONA SUD EST (PVI) se completează cu un cod nou, cu următorul cuprins:

 


 

 

 

2. În vederea executării prezentului ordin, Direcţia dezvoltare şi securitate informațională va opera modificările corespunzătoare în Sistemul Informațional Integral Vamal „ASYCUDA World”.

 

3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoștința funcționarilor vamali, brokerilor vamali şi declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.

 

4. Responsabilitatea pentru executarea prezentului ordin se pune în sarcina șefului Biroului vamal Centru.

 

5. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.

 

6. Prezentului ordin intră în vigoare la data semnării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

 

Nr. 234-O. Chișinău, 21 iunie 2023.     DIRECTOR Igor TALMAZAN

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

695 просмотры

Дата публикации:

07 Июль /2023 08:00

Catalogul tematic

Типовые формы

Ключевые слова

posturi vamale | Codul vamal

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon