Документы и комментарии

Noul termen de prezentare a DPP16 și DISM16. Ordinul SFS, publicat

În Monitorul Oficial din 23 iunie a fost publicată Ordinul nr. 212 din 21 iunie 2023 cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr.455/2016 cu privire la aprobarea formularelor de dări de seamă cu privire la dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societăţile pe acţiuni şi defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale.

 

În continuare oferim posibilitatea consultării Ordinului publicat.

 

 În temeiul modificărilor operate la Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni (republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.372-382 art.341 din 31.12.2020) și Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 441-450, art. 750 din 22.12.2017), prin Legea nr.70/2023 pentru modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial al R. Moldova nr.154 art. 238 din 02.05.2023) și conform prevederilor art.1323 alin.(10) din Codul fiscal,

 

ORDON:

 

1. Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.455/2016 cu privire la aprobarea formularelor de dări de seamă cu privire la dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societăţile pe acţiuni şi defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale (Monitorul Oficial al R. Moldova nr.105-107, art. 419 din 23.04.2021) se modifică după cum urmează: 
a) la punctul 1 subpunctul 7) din Anexa nr.2, textul „30 iunie” se substituie cu textul „30 august”;
 b) la punctul 1 subpunctul 7) din Anexa nr.4, textul „30 iunie” se substituie cu textul „30 august”;

 2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 


Nr. 212. Chișinău, 21 iunie 2023                               DIRECTOR Petru ROTARU                 

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

852 просмотры

Дата публикации:

23 Июнь /2023 08:16

Catalogul tematic

Дивиденды

Ключевые слова

societate pe acţiuni | Dividende

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon