Налоговая практика

Obligația de a depune declarația cu privire la impozitul pe venit în cazul obținerii venitului din mai multe surse

Conform art. 83 alin. (2) lit. a)-b) din Codul fiscal, sunt obligaţi să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit:

  • a) persoanele fizice (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini, apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care au obligaţii privind achitarea impozitului;
  • a1) persoanele care practică activitate profesională, indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului;
  • a2) persoanele fizice rezidente care au utilizat scutirea personală şi au obţinut venituri impozabile anuale mai mari de 360 mii lei pe parcursul perioadei fiscale de declarare, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901;
  • b) persoanele fizice rezidente (cetăţeni ai RM, cetăţeni străini şi apatrizi, inclusiv membri ai societăţilor şi acţionari ai fondurilor de investiţii) care direcţionează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget.

 

Astfel, condițiile stabilite de lege, nu impun obligația de a depune declarația cu privire la impozitul pe venit doar pentru faptul că ai obținut venit din mai multe surse pe parcursul anului. Declarația se depune în cazul în care apare obligația de achitare a impozitului pe venit sau se dorește direcţionarea unui cuantum procentual (2%) din impozitul pe venit calculat anual la buget.

 

 Respectiv, în cazul în care contribuabilul a lucrat la două sau mai multe locuri de muncă, dar de la care a fost reținut corect impozitul pe venit la sursa de plată datorată din veniturile respective, atunci contribuabilul nu are obligația de a depune declaratia cu privire la impozitul pe venit. Dacă contribuabilul a lucrat doar la un singur loc de muncă, dar de unde nu s-a reținut corect la sursa de plată, iar în rezultatul calculării impozitului datorat pentru anul fiscal respectiv, luînd în considerare și deducerile la care are dreptul contribuabilul, acesta are obligația de achitare a impozitului, fiind obligat sa depună declarația cu privire la impozitul pe venit, indiferent de faptul că a avut doar o singură sursă de venit.

 

În acest sens, este necesar ca persoana să calculeze pentru fiecare an fiscal separat, dacă impozitul pe venit reținut la sursa de plată corespunde obligației fiscale datorate la buget pentru anul respectiv, cu scopul de a stabili dacă nu are obligația de a achita impozitul pe venit suplimentar la suma impozitului pe venit reținut la sursa de plată.

 

Atenționăm asupra faptului că în cazul în care s-a reținut în plus impozit pe venit la sursa de plată, contribuabilul este în drept de a depune declarația cu privire la impozitul pe venit pentru a solicita restituirea sumei achitate în  plus.

author icon

Виктория Белоус

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Государственная Налоговая Служба

582 просмотры

Дата публикации:

27 Апрель /2023 14:30

Тематика:

Подоходный налог

Ключевые слова

persoana fizică | desemnare procentuala | declaraţia cu privire la impozitul pe venit

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon