Панорама

Prima Reuniune internaţională anuală a OCDE privind preţurile de transfer, 26 - 27.03.2012, Paris, Republica Franceză.

La Reuniune au participat reprezentanți din 85 de state membre şi non-membre ale OCDE şi 4 organizaţii internaţionale – UE, Banca Mondială (BM), OCDE şi Comitetul consultativ pentru afaceri şi industrie pe lângă OCDE (BIAC).

Obiectivele de bază ale Reuniunii s-au axat pe: discutarea a o serie de aspecte relevante privind preţurile de transfer şi evoluţia acestora, schimbul de experienţă si de opinii privind politica fiscală şi de administrare a preţurilor de transfer, precum și examinarea aspectelor tehnice în detaliu privind expertiza şi aplicarea legislaţiei în domeniul preţurilor de transfer.

Rezultatele Reuniunii țin de necesitatea simplificării regulilor de aplicare a prețurilor de transfer, consolidarea ghidului OCDE privind prețul de transfer în partea ce ține de activele nemateriale, cît și de îmbunătățirea eficienței de soluționare a litigiilor ale preţului de transfer care apar între contribuabili şi administraţiile lor fiscale şi între administraţiile fiscale. Acestea reies din creşterea mediului de afaceri global complex, admiterea reclamaţiilor de către mai multe ţări, lipsa resurselor de administrare fiscală, costurile şi presiunea de conformare, creşterea numărului de litigii, necesitatea continuă de a ameliora dubla impunere şi de a menţine o abordare coerentă globală a preţurilor de transfer.

Următoarea ședință a Reuniunii internaționale anuală a OCDE privind preţurile de transfer va avea loc în luna martie a anului 2013.

author icon

Анастасия Чертан

Monitorul fiscal FISC.md Nr.7 2012


Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

2365 просмотры

Дата публикации:

23 Май /2013 10:24

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

OCDE

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon