Новости

Proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2024: deducerea cheltuielilor persoanelor fizice

Codul fiscal, conform proiectului politicii fiscale și vamale pentru anul 2024 înaintat pentru consultări publice de către Ministerul Finanțelor, poate fi completat cu un articol nou (art. 352), care va reglementa deducerea cheltuielilor persoanelor fizice.

 

În condițiile aprobării proiectului în redacția propusă, în cazul persoanelor fizice, se va permite deducerea:

 

  • în cuantumurile stabilite de legislaţie, a sumelor pentru primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de persoanele fizice conform legislaţiei;
  • contribuţiilor obligatorii în bugetul asigurărilor sociale de stat achitate de persoanele fizice, pe parcursul perioadei fiscale, în cuantumurile stabilite de legislaţie;
  • cheltuielilor suportate pentru primele de asigurare facultativă de asistență medicală sau pentru contractarea serviciilor medicale de la un singur furnizor al acestor servicii, în cuantumul unui salariu mediu lunar pe economie prognozat şi aprobat anual de Guvern, pentru anul respectiv. Dreptul la deducere se acordă persoanelor asigurate conform Legii nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală;
  • sumei achitate de către persoana fizică pentru procurarea primei de asigurare în baza contractului de asigurare de viață, în cuantumul unui salariu mediu lunar pe economie prognozat şi aprobat anual de Guvern, pentru anul respectiv;
  • sumei achitate de către persoana fizică pentru creditele ipotecare, la procurarea primei locuințe, altele decât cele contractate prin Programul de stat “Prima Casă” în cuantumul unui salariu mediu lunar pe economie prognozat şi aprobat anual de Guvern, pentru anul respectiv. Pentru locuinţa proprietate comună în devălmăşie/cote părți, dreptul de deducere se acordă fiecărui beneficiar al creditului ipotecar, proporțional cotei părți deținute, aplicată limitei stabilite.

 

Măsura dată, în afirmația autorilor proiectului, are drept scop diminuarea poverii fiscale asupra veniturilor persoanelor fizice, dar și stimularea dezvoltării valorii adăugate în cadrul companiilor prestatoare de astfel de servicii. Se propune ca noile reglementări să se aplice din 1 ianuarie anul 2024.

 

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Государственная Налоговая Служба | Министерство финансов Республики Молдова

950 просмотры

Дата публикации:

22 Май /2023 15:29

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

persoane fizice | deducerea cheltuielilor | consultari publice

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon