Новости

Proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2024: raportarea fiscală și onorarea obligațiilor în cazul suspendării activității

Codul fiscal (CF), în condițiile aprobării proiectului de lege privind modificarea unor acte normative ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2024 în redacția propusă de Ministerul Finanțelor, va fi completat cu un articol nou (art. 1882) care va reglementa prezentarea dărilor de seamă fiscale şi termenul de plată a obligaţiilor fiscale pe perioadă de suspendare a activităţii agentului economic.

 

Astfel, conform proiectului, propus pentru consultări publice, pe întreaga perioadă de suspendare a activităţii agentul economic va fi scutit de prezentarea dărilor de seamă fiscale, precum şi de plata taxelor şi impozitelor, cu excepţia impozitului pe bunurile imobiliare.

 

Pentru perioada de suspendare a activităţii agenții economici pot fi obligați să prezinte calculul impozitului pe bunurile imobiliare pentru fiecare perioadă fiscală de suspendare a activității și să achite suma integrală a impozitului calculat pentru perioadele de suspendare a activității în termen de 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de suspendare a activității. 

 

Proiectul prevede și alte măsuri ce țin de administrarea fiscală:

 

  • abilitarea Serviciului Fiscal de Stat  cu atribuții de verificare a procesului de administrare  a impozitelor și taxelor de către SCITL, în vederea asigurării procesului de îndrumare și consiliere fiscală;

 

  • modificarea termenului limită de la 60 de zile la 30 de zile, termen în care contribuabilul este obligat să informeze SFS despre schimbarea sediului său, precum şi despre înregistrarea/sistarea activităţii subdiviziunii. Modificarea  este condiționată de tehnologizarea procesului de informare a organului de administrare fiscală;

 

  • reglementarea dreptului de stingere a obligației fiscale în cazul procesului de insolvabilitate a contribuabilului prin anularea sumelor rămase neachitate ca urmare a reținerii onorariului de succes. Această normă se propune în vederea asigurării corelării legislației fiscale cu Legea insolvabilității nr.149/2002, prin instituirea unei norme exprese privind stingerea prin anulare a sumelor rămase neachitate ca urmare a reținerii onorariului de succes;

 

  • reglementarea dreptului de prezentare a dării de seamă  corectate, urmare a efectuării controlului fiscal (art.188 din CF se propune a fi completat cu un alineat nou (alin.41) care prevede că prin derogare de la prevederile alin.(4) al art. 188 din CF, darea de seamă fiscală corectată și prezentată în baza art.92 alin.(2) și (3) din CF va fi luată în considerare după efectuarea controlului fiscal și va modifica darea de seamă precedentă doar dacă corectările au fost efectuate la solicitarea organului fiscal).

 

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Министерство финансов Республики Молдова | Государственная Налоговая Служба | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

754 просмотры

Дата публикации:

23 Май /2023 09:26

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

consultari publice | suspendarea activitatii | politica fiscală

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon