Новости

Protecția consumatorilor de servicii financiare, în atribuția CNPF

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) începând cu 1 iulie 2023, deține mandatul de protecție a consumatorilor de servicii financiare. 

 

În Monitorul Oficial din 3 iulie curent a fost publicată Legea nr.175 din 30 iunie 2023 pentru modificarea unor acte normative, ce se referă la competența Comisiei Naționale a Pieței Financiare în domeniul protecției consumatorilor de servicii financiare.

 

Entitățile supravegheate prin prisma protecției consumatorilor sunt:

  • organizațiile de creditare nebancară, asigurătorii, intermediarii în domeniul asigurărilor (începând cu 3 iulie 2023);
  • băncile, prestatorii de servicii de plată și emitenții de monedă electronică, precum  și unitățile de schimb valutar (începând cu 1 ianuarie 2024).

 

Cele mai importante dintre atribuțiile noi ale CNPF vizează: elaborarea și implementarea documentelor de politici în domeniul incluziunii și educației financiare; reglementarea și supravegherea modului de prestare a serviciilor și mecanismelor de soluționare a pretențiilor clienților; supravegherea corespunderii cu cadrul normativ în vigoare a informației și a materialului publicitar pentru serviciile financiare potrivit legislației speciale; soluționarea petițiilor și a litigiilor.

 

Conform documentului publicat în MO, anterior plasării/prezentării unui produs adresat consumatorilor sau în termen de până la 30 de zile de la data plasării/prezentării acestuia, creditorul va notifica Comisia Națională a Pieței Financiare despre aceasta, cu prezentarea modelului contractului de credit pentru consumatori (contractului-cadru). Obligația de notificare a CNPF îi revine creditorului inclusiv în cazul modificării caracteristicilor produsului adresat consumatorilor și/sau în cazul modificării clauzelor contractuale (contractului-cadru).

 

În același timp, creditorii prezintă Comisiei Naționale rapoarte specifice, în forma și cu periodicitatea stabilite în actele normative ale acesteia.

 

Totodată, reamintim că, începând cu 1 iulie 2023, atribuțiile CNPF de licențiere/autorizare, reglementare și supraveghere a participanților profesioniști pe piața asigurărilor, organizațiilor de creditare nebancară, asociațiilor de economii și împrumut și birourilor istoriilor de credit au fost transmise către Banca Națională a Moldovei. 

 

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

706 просмотры

Дата публикации:

05 Июль /2023 07:59

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

Comisia Naţională a Pieţei Financiare | protectia consumatorilor | servicii financiare

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon