Вопросы и ответы

1. (29.1.13.3) Cum urmează a fi rotungită rata dobînzii stabilite de Banca Naţională a Moldovei, pentru determinarea facilității acordate de angajator prevăzută la art. 19 lit. d) din Codul fiscal?

 În conformitate cu art. 19 lit. d) din Codul fiscal facilitatea impozabilă acordată de angajator includ suma dobânzii, determinată reieşind din diferenţa pozitivă dintre rata dobânzii aplicată la creditele noi acordate persoanelor fizice pe un termen ce depăşeşte 5 ani (rotunjită până la următorul procent întreg), stabilită de Banca Naţională a Moldovei în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune, şi rata dobânzii calculată pentru împrumuturile acordate de către angajator salariatului. 

     Prevederile prezentei litere nu se aplică creditelor acordate de bănci şi organizaţii de creditare nebancare angajaţilor acestora în condiţiile generale în care acestea acordă credite persoanelor terţe. Informația privind rata dobînzii aplicate la creditele noi acordate persoanelor fizice pe un termen ce depășește 5 ani stabilită în luna noiembre a anului precedent anului fiscal de gestiune se regăsește pe site-ul www.bnm.md. 

        Astfel, dacă rata dobînzii la creditele menționate, stabilită de Banca Naţională a Moldovei, pentru luna noiembrie 2019 a constituit 7,29%, atunci pentru determinarea facilității impozabile acordate angajatului pentru anul 2020, va constitui 8%.  

        Temei: Scrisoarea Ministerului Finanțelor nr. 09/2-13/80 din 14.02.2020

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

1378 просмотры

Дата публикации:

10 Июнь /2020 07:55

Тематика:

Налоговое администрирование | Налоговое законодательство | Физическое лицо

Ключевые слова

dobânda | BNM | facilitate fiscala | persoana fizică

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon