Вопросы и ответы

1. (29.1.7.3.25) Urmează a se reține impozitul pe venit la sursa de plată, în cazul repartizării plăților de lichidare asociaților/acționarilor/membrilor/fondatorilor entității, avînd în vedere că întreprinderea se află în proces de lichidare?

Potrivit art.57 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal, în cazul lichidării agentului economic, beneficiarii proprietăţii distribuite sunt trataţi astfel ca şi cum ei au schimbat cotele lor de participaţie în capitalul agentului economic lichidat pe o sumă egală cu valoarea de piaţă a proprietăţii obţinute. Concomitent, în conformitate cu art.90 alin.(2) din Cod, prin derogare de la art.90 alin.(1) al aceluiași articol, în cazul plăţilor la lichidare, impozitul pe venit se reţine din diferenţa dintre suma îndreptată spre achitare şi valoarea nominală a cotei de participare în capitalul social al agentului economic aflat în proces de lichidare. În cazul în care natura plăților finale îndreptate spre plată asociaților/ acționarilor/ membrilor/ fondatorilor entității, provin din proprietatea distribuită, se vor aplica prevederile art.57 alin.(2) și art.90 alin.(2) din Codul fiscal.

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

879 просмотры

Дата публикации:

09 Октябрь /2019 07:56

Тематика:

Подоходный налог | Налоговое администрирование | Налоговое законодательство

Ключевые слова

impozit pe venit | agent economic | capital social | fondatori | proprietate

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon