Вопросы и ответы

1. (29.1.7.5.9) (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul pierderii actualității)

Arhiva: Apare necesitatea reținerii impozitului pe venit la sursa de plată din plățile îndreptate în favoarea unui întreprinzător individual sau gospodărie țărănească din dividende sau royalty? În conformitate cu prevederile art.901 (31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de: - 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv; - 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv. În același timp, în conformitate cu prevederile art.901 (31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de 12% din royalty achitate în folosul persoanelor fizice. Astfel, dat fiind faptul că nu există o derogare expresă de la categoria persoanei (inclusiv fizice), apare necesitatea reţinerii impozitului pe venit la sursa de plată din plăţile date îndreptate în favoarea unui întreprinzător individual sau gospodărie ţărănească. Totodată, în conformitate cu prevederile art.901 alin.(4) din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului stabilit prin prezentul articol scuteşte beneficiarul cîştigurilor şi veniturilor specificate la alin.(1), (3), (31), (33) , (34) şi (35) de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora. Respectiv, veniturile date urmează a fi ajustate fie prin Anexa 1D „Ajustarea (majorarea/ micşorarea) veniturilor conform prevederilor legislaţiei fiscale”, completînd boxa 02019 „Altele” din Declaraţia VEN12 în cazul în care întreprinzătorul individual sau gospodăria ţărănească nu se conformă prevederilor menţionate în art.92 alin.(8) din Codul fiscal, fie în Darea de seamă UNIF07, în mod similar.

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

1881 просмотры

Дата публикации:

03 Май /2018 08:00

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon