Вопросы и ответы

1. (29.2.1.18) Are dreptul contribuabilul - persoană fizică ce nu practică activitate de întreprinzător achitarea de sine stătător a impozitului pe venit în părți pe parcursul perioadei fiscale?

Conform art. 121 alin. (1) din Codul fiscal, prin perioadă fiscală privind impozitul pe venit se înţelege anul calendaristic la încheierea căruia se determină venitul impozabil şi se calculează suma impozitului care trebuie achitată. Totodată, potrivit art. 87 alin. (1) din Codul fiscal, contribuabilul care, conform art.83 din Codul fiscal, este obligat să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit (fără cererea suplimentară din partea Serviciului Fiscal de Stat) achită impozitul pe venit nu mai tîrziu de termenul stabilit pentru prezentarea declaraţiei. Astfel, prevederile Codului fiscal nu stabilesc restricții pentru persoana fizică ce nu practică activitate de întreprinzător, privind achitarea de sine stătător a impozitului pe venit în părți, pînă la termenul limită de achitare a impozitului pe venit, stabilit de art. 83 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal pentru 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune.

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

1033 просмотры

Дата публикации:

18 Октябрь /2019 10:55

Тематика:

Подоходный налог | Налоговое администрирование | Налоговая отчетность | Налоговое законодательство

Ключевые слова

persoana fizică | dare de seamă | contribuabil | Impozitul pe venit | CET18

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon