Вопросы и ответы

1.1.30 Ce resurse informaționale cu privire la determinarea obligațiilor fiscale urmează a fi consultate de către contribuabil la inițierea activități de întreprinzător?

Potrivit art. 5 pct. 16) din Codul fiscal, activitate de întreprinzător, afacere (business) este orice activitate conform legislaţiei, cu excepţia muncii efectuate în baza contractului (acordului) de muncă, desfăşurată de către o persoană, având drept scop obţinerea venitului, sau, în urma desfăşurării căreia, indiferent de scopul activităţii, se obţine venit.


Aplicarea politicii şi reglementărilor în domeniul fiscal se efectuează în dependență de obiectul impunerii și specificul activității de întreprinzător desfășurate.


Astfel, pe site-ul oficial al Serviciului Fiscal de Stat www.sfs.md, la rubrica: Legislație >Acte normative >Documente >Ghiduri, este plasat Ghidul contribuabilului începător care oferă o prezentare generală de familiarizare privind aspectele fiscale în desfășurarea activității de întreprinzător.

Concomitent, pe site-ul oficial al Serviciului Fiscal de Stat www.sfs.md/ro/calendar/persoane fizice/persoane juridice, se regăsește Calendarul fiscal al contribuabilului unde sunt indicate termenele de prezentare a Dărilor de seamă cît și termenele de achitare a impozitelor și taxelor.


 La confruntarea cu întrebări privind determinarea obligaţiilor fiscale, contribuabilul are posibilitatea de a consulta Baza generalizată a practicii fiscale, expusă în întrebări şi răspunsuri, care reprezintă poziția oficială a Serviciului Fiscal de Stat şi este plasată pe site-ul www.sfs.md la rubrica: Legislaţie >Baza generalizată a practicii fiscale.


 

De asemenea, contribuabilul poate apela Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0-8000-1525 (apel gratuit) pentru a obține consultații în domeniul legislației fiscale și asistență tehnică în procesul utilizării sistemelor informaționale ale SFS.


via | sfs.md

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

720 просмотры

Дата публикации:

07 Июнь /2022 07:55

Catalogul tematic

Электронные услуги | Новости

Ключевые слова

activitate de intreprinzator | resurse informationale | contribuabil

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon