Вопросы и ответы

2. (37.40) Care va fi baza de calcul pentru impozitul unic care urmează a fi achitat în buget de rezidentul parcului pentru tehnologia informației în cazul cînd acesta se prezintă în calitate de mandatar și poartă răspundere financiară în raporturi între doi nerezidenți ai Republicii Moldova, reținînd în prealabil remunerarea?

În conformitate cu art.369 alin.(1) Codul fiscal, obiect al impunerii cu impozit unic îl reprezintă venitul din vînzări, înregistrat lunar în evidenţa contabilă. Mărimea venitului respectiv se determină în conformitate cu prevederile Standardelor Naţionale de Contabilitate sau, după caz, ale IFRS, în condiţiile legislaţiei în vigoare. Conform p.6 subpunctul 2) Standardelor Naţionale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor, nr. 118 din 06.08.2013 “Venituri” în componența veniturilor nu se includ sumele colectate în numele unor terţe părţi, inclusiv în cazul contractelor de intermediere încheiate conform legislaţiei în vigoare. Aceste sume nu pot fi incluse în componenţa veniturilor, deoarece nu reprezintă beneficii economice pentru entitate şi nu au drept rezultat creşteri ale capitalului propriu. În aceste situaţii veniturile entităţii includ doar comisioanele cuvenite. Astfel, în baza de calcul pentru împozitul unic se va include doar suma remunerației.

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

954 просмотры

Дата публикации:

30 Декабрь /2019 09:07

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon