Вопросы и ответы

(28.5.3) Care va fi termenul obligaţiei fiscale pentru importul de mărfuri?

Potrivit prevederilor art. 109 alin. (1) din Codul fiscal, pentru mărfurile importate, termenul obligaţiei fiscale se consideră data declarării mărfurilor la punctele vamale sau, în cazul prevăzut la art.124 alin. (12) din Codul vamal, data prelungirii termenului de plată, iar data achitării – data depunerii de către importator (declarant) sau de către un terţ a mijloacelor băneşti la casieria organului vamal sau la contul unic trezorerial, confirmată printr-un extras din contul bancar şi/sau contul de plăţi. 

       [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare de la data 01.01.2021.]

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

882 просмотры

Дата публикации:

10 Февраль /2021 07:58

Catalogul tematic

НДС | Налоговое законодательство

Ключевые слова

obligaţie fiscală | TVA | import | marfuri

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon