Вопросы и ответы

29.1.8.46 Se adaugă oare la termenul de beneficiere inițială a facilității prevăzute la art. 49 lit. a) din Codul fiscal, utilizarea repetată a facilității, în cazul în care condițiile de beneficiere repetată a facilității au fost atinse pînă la finalizarea termenului de aplicare a facilității inițiale?

Potrivit art. 49 lit. e) din Codul fiscal, rezidenţii care au beneficiat de scutirile prevăzute la lit. c) şi d) art. 49 din Codul fiscal şi care investesc suplimentar în mijloace fixe ale întreprinderilor lor şi/sau în dezvoltarea infrastructurii zonei economice libere au dreptul să beneficieze în mod repetat de scutiri de plata impozitului pe venitul de la exportul în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova al mărfurilor (serviciilor) produse în zona economică liberă sau de la livrarea mărfurilor (serviciilor) produse în zona economică liberă către alţi rezidenţi ai zonelor economice libere începând cu trimestrul următor în care a fost atins volumul de investiţii suplimentare, cu condiţia că numărul mediu de angajaţi înregistrat în anul calendaristic următor anului atingerii volumului de investiţii suplimentare va depăşi cu 20% numărul mediu de angajaţi înregistrat în anul calendaristic precedent atingerii volumului de investiţii suplimentare.


    Astfel, reieșind din prevederile menționate, conchidem că rezidentul zonei economice libere urmează să beneficieze de facilitatea suplimentară la întrunirea condițiilor prevăzute, începând cu trimestrul următor în care a fost atins volumul de investiții suplimentare, fără ca termenul de aplicare repetată a facilității să fie adăugat la termenul de aplicare a facilității inițiale stabilit de art. 49 lit. a) din Codul fiscal.


(Temei: Scrisoarea Ministerului Finanțelor nr.15/2-13/125 din 05.04.2021)

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

521 просмотры

Дата публикации:

03 Январь /2022 07:41

Тематика:

Подоходный налог | Налоговое законодательство

Ключевые слова

facilitate fiscala | impozit pe venit | ZEL

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon