Вопросы и ответы

29.2.6.6 Cum se impozitează plățile, achitate persoanei fizice, ce reprezintă venit sub forma de royalty?

Conform prevederilor art. 18 lit. h) din Codul fiscal, venitul achitat sub formă de royalty (redevențe) este stabilit ca sursă de venit impozabilă.

În scopuri fiscale noțiunea de royalty este stabilită în art.12 pct.1) din Codul fiscal. 

Impozitarea veniturilor sub formă de royalty (redevențe) achitate persoanelor fizice se efectuează prin reținerea finală a impozitului în mărimea stabilită, conform prevederilor art. 901 alin. (31) din Codul fiscal.       

Potrivit prevederilor art. 901 alin. (4) din Codul fiscal, reținerea finală a impozitului stabilit prin articolul menționat scutește beneficiarul veniturilor specificate la art. 901 alin. (31) de la includerea lor în componența venitului brut, precum și de la declararea acestora.     

Totodată, este necesar de menționat că potrivit art. 20 lit. z11) din Codul fiscal, veniturile sub formă de royalty ale persoanelor fizice în vîrstă de 60 ani și mai mult din domeniul literaturii, artei și științei sînt stabilite ca surse de venit neimpozabile.

 

Luînd în considerație prevederile menționate anterior, precum și modul de completare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, în cazul dat persoanele menționate nu vor reflecta în Declarație veniturile neimpozabile (sub formă de royalty).

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

1357 просмотры

Дата публикации:

26 Октябрь /2021 07:55

Тематика:

Подоходный налог | Налоговое законодательство | Физическое лицо | Роялти

Ключевые слова

royalty | impozit pe venit | persoana fizică

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon