Вопросы и ответы

29.2.8.2. Care este regimul fiscal pentru persoana fizică care efectuează donația mijloacelor bănești?

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din Codul fiscal, persoana fizică care nu desfăşoară activitate de întreprinzător se consideră drept persoană care a obţinut venit în mărimea sumei mijloacelor băneşti donate, în partea în care suma totală depăşeşte venitul pe parcursul perioadei fiscale în care a fost făcută donaţia. Prevederile menționate nu se extind asupra persoanelor care fac donaţii persoanelor care au calitatea de rudă, afin de gradul I, precum şi calitatea de soţ/soţie. Astfel, persoana fizică care face donație a mijloacelor bănești în scopuri fiscale va constata venit. Venitul în scopuri fiscale va fi evaluat în mărimea sumei mijloacelor bănești donate în partea în care aceasta depăşeşte venitul pe parcursul perioadei fiscale în care a fost făcută donaţia. Nu se constată venit în scopuri fiscale pentru persoanele fizice care au efectuat donație în folosul persoanelor care au calitatea de rudă, afin de gradul I, precum şi calitatea de soţ/soţie. [Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.171 din 19.12.2019 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

771 просмотры

Дата публикации:

04 Июнь /2020 07:40

Тематика:

Налоговое администрирование | Налоговое законодательство | Физическое лицо

Ключевые слова

persoana fizică | donatie | mijloace banesti | regim fiscal | soț

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon