Вопросы и ответы

3. (28.6.1.5) Ce regim TVA se va aplica la mijloacele fixe incluse în capitalul statutar (social) cu aplicarea scutirii fără drept de deducere stabilite de art.103 alin.(l) pct.29) din Codul fiscal, la comercializarea, transmiterea în arendă, locațiune, uzufruct, leasing operațional sau financiar acestora (cu excepția exportului) pînă la expirarea termenului de 3 ani?

Scutirea de TVA fără drept de deducere stabilită la art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal este determinată de îndeplinirea unor condiții, care își pierdе aplicabilitatea în urma nerespectării sau respectării neadecvate a condițiilor respective prevăzute de legislația fiscală. În acest context, potrivit art.169 alin.(1) din Codul fiscal, obligația fiscală naște în momentul apariției circumstanțelor, stabilite de legislație, ce prevăd stingerea ei. Reieșind din cele menționate, în sensul art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal, înstrăinarea mijloacele fixe, pînă la expirarea termenului de 3 ani (prin comercializare, transmitere în arendă, locațiune, uzufruct, leasing operațional sau financiar) constituie circumstanțe stabilite de Codul fiscal, care duc la apariția obligației fiscale. Astfel, agentul economic – beneficiar de scutire de TVA fără drept de deducere aferentă mijloacele fixe introduse în capitalul statutar (social), care a încălcat prevederile legislației fiscale în partea ce ține de condițiile stipulate la art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal, este obligat să stingă obligația fiscală prin achitarea sumei TVA aferentă mijloacelor fixe pe termen lung introduse în capitalul statutar (social). În dependenţă de modul în mijloacele fixe au fost introduse în capitalul statutar (social), se vor aplica următoarele regimuri fiscale: a) în cazul în care acestea au fost introduse în capitalul statutar (social) în urma importului și nu au suferit modificări în afara amortizării, vor fi aplicate prevederile art.35 lit.c) din Codul vamal; b) în cazul în care acestea au fost introduse în capitalul statutar (social) ca urmare a livrării pe teritoriul Republicii Moldova, persoana juridică în al cărei capital statutar (social) a fost introdus mijlocul fix, urmează să calculeze și să achite TVA datorat pornind de la valoarea indicată în facture fiscală eliberată în momentul beneficierii de facilitatea fiscală respectivă. Concomitent, la livrarea ulterioară a mijloacelor fixe (comercializare, transmitere în arendă, locațiune, uzufruct, leasing operațional sau financiar) se aplică TVA pe principii generale în modul stabilit de legislația fiscală.

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

1414 просмотры

Дата публикации:

23 Март /2018 07:42

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon