Вопросы и ответы

3. (29.2.9.10) Cum urmează a fi deduse cheltuielile suportate pentru procurarea mașinii de casă și de control de către persoanele care desfășoară activitate independentă în primul an de activitate?

Potrivit prevederilor art. 6911 alin. (1) din Codul fiscal, cota impozitului pe venit constituie 1% din obiectul impunerii, dar nu mai puțin de 3000 lei, stabilit pentru persoanele fizice ce desfășoară activități independente. Obiect al impunerii este venitul din activitatea independentă obținut în perioada fiscală de declarare (art. 6910 alin. (1) din Codul fiscal). În temeiul prevederilor art. 6911 alin. (2) din Codul fiscal, în prima perioadă fiscală contribuabilul este în drept să diminueze suma impozitului pe venit datorat cu suma cheltuielilor suportate pentru procurarea (achiziționarea) mașinii de casă şi de control utilizate în activitate. Prin perioadă fiscală se înțelege anul calendaristic la a cărui încheiere se determină venitul din activitate (art. 699 alin. (1) din Codul fiscal). De asemenea, potrivit art. 6912 alin. (4) din Codul fiscal, Declarația cu privire la impozitul pe venit se prezintă nu mai tîrziu de data de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare. Calcularea impozitului pe venit se efectuează anual potrivit art. 6912 alin. (2) din Codul fiscal. Astfel, persoana care desfășoară activități independente este în drept să își diminueze suma impozitului pe venit datorat cu suma cheltuielilor suportate pentru procurarea (achiziționarea) mașinii de casă şi de control utilizate în activitate doar în primul an de activitate prin Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei fizice (forma AI17) aprobată prin Ordinul MF nr.2 din 9 ianuarie 2017.

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon