Вопросы и ответы

3. (29.4.37) Urmează persoana juridică rezidentă a Republicii Moldova, în baza contractului de leasing financiar încheiat cu un nerezident, să rețină impozitul pe venit din plățile îndreptate în favoarea acestuia?

Conform art. 70 din Codul fiscal, întregul venit al contribuabilului nerezident se împarte în venit obținut:
  1. în Republica Moldova din activități de întreprinzător sau din muncă prin contract (acord) de muncă;
  2. peste hotarele Republicii Moldova din activități de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă.
Dacă capitolul în cauză nu prevede altfel, la determinarea venitului impozabil al nerezidenților se va ține cont numai de venitul obținut în Republica Moldova. Conform art. 91 din Codul fiscal, persoanele menționate la art. 90 rețin și achită un impozit în mărime de 12% din plățile direcționate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor de la art.71, cu excepția veniturilor nerezidentului ce țin de activitatea reprezentanței permanente a acestora în Republica Moldova. Totodată, conform art. 71 lit. k) din Codul fiscal, venituri ale nerezidenților obținute în Republica Moldova se consideră veniturile din operațiunile de leasing, din darea în arendă sau în subarendă, din locațiunea sau din uzufructul proprietății aflate în Republica Moldova. Astfel, entitatea urmează să rețină impozitul pe venit din dobânda de leasing îndreptată în folosul nerezidentului. Este de menționat că potrivit art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, dacă un tratat internațional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli și prevederi decât cele prevăzute de legislația fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internațional, în condițiile respectării prevederilor art. 793 din Codul fiscal.

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

1063 просмотры

Дата публикации:

09 Январь /2018 12:33

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon