Вопросы и ответы

3. (31.2.15) Dacă contribuabilul a depistat eroare în completarea dării de seamă prin faptul că a indicat greșit perioada fiscală, dar a prezentat dare de seamă corectată (impozitul a fost achitat în termen), va fi sancționat acesta conform art. 260 alin. (3) din Codul fiscal?

Articolul 188 alin. (2) din Codul fiscal prevede că contribuabilul care descoperă că darea de seamă fiscală prezentată anterior conţine o greşeală sau o omisiune are dreptul să prezinte o dare de seamă fiscală corectată, conform formularului şi modului de întocmire în vigoare pentru darea de seamă fiscală care se corectează. Totodată, conform prevederilor art.188 alin. (4) din Codul fiscal, darea de seamă corectată nu va fi luată în considerație şi, prin urmare, nu va fi modificată darea de seamă precedentă dacă cea corectată a fost prezentată după emiterea de către conducerea organului care exercită controlul a unei decizii scrise cu privire la iniţierea efectuării unui control fiscal, al cărui obiect va fi şi darea de seamă prezentată greşit sau cu omisiuni și pe o perioadă supusă unei verificări documentare sau după ea. Articolul 236 alin.(3) din Codul fiscal, prevede că în cazul în care contribuabilul descoperă că darea de seamă fiscală prezentată anterior conţine greşeli sau omisiuni şi prezintă darea de seamă corectată, precum şi în cazul în care contribuabilul nu are obligaţia prezentării dării de seamă, dar descoperă că au fost efectuate greşit calculul şi plata impozitelor şi taxelor, iar în urma acestora apar obligaţii fiscale suplimentare şi acestea sânt achitate până la anunţarea unui control fiscal, amenda nu se aplică. Astfel, în cazul în care contribuabilul a depistat de sine stătător că în darea de seamă fiscală prezentată anterior a fost indicată greșit perioada fiscală și, ulterior, a prezentat o altă dare de seamă fiscală corectată, prevederile art.260 alin. (3) din Codul fiscal nu se vor aplica, în cazul în care vor fi respectate prevederile art.188 alin. (2) și alin.(4) din Codul fiscal.

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

1455 просмотры

Дата публикации:

03 Апрель /2018 14:01

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon