Вопросы и ответы

37.2 Cine sunt subiecții impunerii cu impozitul unic ?

Potrivit art.368 alin.(1) din Codul fiscal, subiecți ai impunerii cu impozitul unic sunt orice persoane juridice şi fizice înregistrate în Republica Moldova în calitate de subiecţi ai activităţii de întreprinzător şi care întrunesc cumulativ condiţiile specificate în legislaţia cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei.

     
Prin Legea nr.77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației (în continuare Legea nr. 77/2016) este adoptat cadrul legal ce reglementează procesul de creare și activitate a parcurilor pentru tehnologia informației.
     Potrivit art.2 al Legii nr.77/2016, rezident al parcului poate fi persoană juridică sau fizică, înregistrată în Republica Moldova în calitate de subiect al activităţii de întreprinzător, care este inclusă în Registrul de evidenţă a rezidenţilor parcului şi care practică, drept activitate principală, una sau mai multe din activităţile prevăzute la art.8 din Legea nr.77/2016, în baza unui contract încheiat cu Administraţia parcului. 
     
Conform prevederilor Legii menționate, activitate principală reprezintă activitate care generează 70% sau mai mult din venitul din vînzări al rezidentului parcului (art.2 Legea nr.77/2016).
   
Totodată, conform art.368 alin.(2) din Codul fiscal, pentru determinarea faptului dacă rezidentul parcului pentru tehnologia informaţiei desfăşoară activitate principală, care generează 70% sau mai mult din veniturile din vînzări, se calculează raportul dintre suma venitului obţinut din vînzarea serviciilor, lucrărilor permise în parc în conformitate cu art.8 din Legea nr.77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei şi suma totală a venitului din vînzarea produselor (mărfurilor), prestarea serviciilor, executarea lucrărilor. În acest caz, ambii indicatori ce ţin de mărimea venitului din vînzări se determină lunar, cu total cumulativ de la începutul anului calendaristic respectiv, dacă statutul de rezident al parcului a fost dobândit în anii calendaristici precedenţi, sau de la aplicarea regimului special de impozitare, dacă statutul de rezident al parcului a fost dobândit în anul calendaristic curent.
     
Înregistrarea rezidenţilor parcului se efectuează de către Administraţia acestuia în conformitate cu Regulamentul de înregistrare a rezidenţilor parcului, aprobat de Guvern, în care vor fi indicate în mod expres şi exhaustiv procedura şi cerinţele de înregistrare, precum şi modelul contractului privind desfăşurarea activităţii în parc (art.7 alin.(1) din Legea nr.77/2016).

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

575 просмотры

Дата публикации:

19 Январь /2022 07:42

Тематика:

Подоходный налог | Налоговое законодательство

Ключевые слова

impozit unic | parc it

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon