Вопросы и ответы

3. (29.1.8.13) .Este obligatoriu ca angajaţii din domeniul tehnologiilor informaţionale ce deţin un post conform ocupaţiilor menţionate la anexa nr.2 din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului I şi II din Codul fiscal, să deţină diplome de specializare în domeniul TIC pentru a beneficia de scutirea la impozitul pe venit?

Potrivit art.24 alin.(21) al Legii pentru punerea în aplicare a Titlului I şi II din Codul fiscal, pentru a beneficia de înlesnirea fiscală la impozitul pe venit prevăzută în prezentul alineat sunt necesare următoarele documente justificative:
 • cererea agentului economic privind scutirea de plata impozitului pe venit;
 • actul de constituire al agentului economic;
 • contractul individual de muncă;
 • organigrama angajatorului;
 • fişa postului;
 • copia legalizată de pe diploma de absolvire eliberată de o instituţie de învăţămînt acreditată din Republica Moldova sau diploma de absolvire eliberată de o instituţie de învăţămînt din străinătate recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova conform legislaţiei în vigoare;
 • carnetul de muncă sau copia de pe carnetul de muncă;
 • statul de plată întocmit pentru angajaţii agentului economic;
 • confirmarea scrisă a angajatului privind netransmiterea scutirii personale soţiei (soţului), prevăzute în Codul fiscal la art. 34, cu indicarea locului de muncă al soţiei (soţului).
Astfel, ţinem să menţionăm că în lista documentelor justificative necesare de a fi prezentate pentru obţinerea înlesnirii fiscale la impozitul pe venit nu există obligaţia prezentării şi/sau posedării de către angajaţi a diplomelor de specialitate în domeniu Potrivit art.24 alin.(21) al Legii pentru punerea în aplicare a Titlului I şi II din Codul fiscal, pentru a beneficia de înlesnirea fiscală la impozitul pe venit prevăzută în prezentul alineat sunt necesare următoarele documente justificative:
 • cererea agentului economic privind scutirea de plata impozitului pe venit;
 • actul de constituire al agentului economic;
 • contractul individual de muncă;
 • organigrama angajatorului;
 • fişa postului;
 • copia legalizată de pe diploma de absolvire eliberată de o instituţie de învăţămînt acreditată din Republica Moldova sau diploma de absolvire eliberată de o instituţie de învăţămînt din străinătate recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova conform legislaţiei în vigoare;
 • carnetul de muncă sau copia de pe carnetul de muncă;
 • statul de plată întocmit pentru angajaţii agentului economic;
 • confirmarea scrisă a angajatului privind netransmiterea scutirii personale soţiei (soţului), prevăzute în Codul fiscal la art. 34, cu indicarea locului de muncă al soţiei (soţului).
Astfel, ţinem să menţionăm că în lista documentelor justificative necesare de a fi prezentate pentru obţinerea înlesnirii fiscale la impozitul pe venit nu există obligaţia prezentării şi/sau posedării de către angajaţi a diplomelor de specialitate în domeniu

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба

2108 просмотры

Дата публикации:

19 Ноябрь /2014 15:52

Catalogul tematic

Подоходный налог

Ключевые слова

tehnologii | Codul fiscal | impozit pe venit

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon