Вопросы и ответы

4. (29.1.11.6) Care declarație urmează să depună agentul economic, subiect impunerii cu IVAO (impozitul pe venit din activitatea operațională) aflat în proces de lichidare, dat fiind faptul că formularul IVAO nu permite reflectarea tuturor veniturilor și cheltuielilor obținute în proces de lichidare?

În cazul în care subiectul impunerii cu IVAO se află în proces de lichidare, potrivit prevederilor art. 544 alin. (6) din Codul fiscal, persoana responsabilă a contribuabilului care a inițiat procedurile de încetare a activității este obligată, în termen de 6 luni de la adoptarea unei astfel de decizii în conformitate cu legislația in vigoare, să prezinte darea de seamă privind impozitul pe venit din activitatea operațională. Totodată, pe parcursul procesului de lichidare, subiectul impunerii cu IVAO nu va avea dreptul de schimbare a regimului de impozitare aplicat. Astfel, subiectul impunerii cu IVAO va prezenta Darea de seamă IVAO. (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 71 din 12.04.2015 privind modificarea art. art. 544 alin. (6) din Codul fiscal, publicată în M.O. nr. 102-104/170 din 28.04.2015)

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба

1429 просмотры

Дата публикации:

23 Сентябрь /2015 10:11

Catalogul tematic

Подоходный налог

Ключевые слова

declaraţia | agent economic | subiecții impunerii | impozit pe venit

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon