Вопросы и ответы

(6.16.6.1) Care este termenul de achitare și unde se achită taxa pentru dispozitivele publicitare?

 Taxa pentru dispozitivele publicitare se achită de către subiecții impunerii trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar la contul trezorerial de venituri al bugetului local (art. 294 alin. (1) din Codul fiscal, Anexa la Titlul VII al Codului fiscal). 

Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, achită taxa în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune (art. 292 alin. (1) din Codul fiscal).

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

451 просмотры

Дата публикации:

23 Сентябрь /2020 07:32

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon