Вопросы и ответы

Ce cotă de impunere stabileşte Convenţiei între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei pentru evitarea dublei impuneri aferent dividendelor?

Potrivit art. 10 par. 1 a Convenţiei între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei pentru evitarea dublei impuneri pe venit şi pe proprietate şi prevenirea evaziunii fiscale, dividendele plătite de o companie rezidenta unui Stat contractant rezidentului celuilalt Stat contractat pot fi impozitate în acest celălalt Stat. Concomitent, ţinem să relatăm că în conformitate cu prevederile art. 10 par. 2 a Convenţiei nominalizate, totuşi, aceste dividende pot fi, de asemenea, impuse în Statul contractant a cărui rezidentă este compania plătitoare de dividende potrivit legislaţiei acestui Stat, dar dacă destinatarul efectiv este posesorul dividendelor şi este supus impozitului, acest impozit nu trebuie să depăşească 5 la sută din suma totală a dividendelor, dacă dreptul asupra dividendelor îl are compania (alta decât o societate) şi asemenea companie este deţinătoare a cel puţin 25 la sută din capitalul companiei plătitoare de dividende.

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба

2719 просмотры

Дата публикации:

21 Май /2014 16:49

Catalogul tematic

Дивиденды

Ключевые слова

Guvern | Dividende | Moldova | cota | dubla impunere

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon