Новости

Rata de bază, diminuată

Rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt, a fost diminuată cu 3 p.p., până la 14 la sută anual. Decizia a fost a adoptată de către Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei, în cadrul ședinței din 20 martie 2023.

 

Totodată, conform BNM, au fost stabilite ratele de dobândă la creditele overnight, la nivelul de 16% anual și la depozitele overnight, la nivelul de 12% anual. În același timp, Comitetul executiv a menținut norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă la nivelul actual de 34% din baza de calcul și norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă - la nivelul de 45% din baza de calcul.


Această decizie de relaxare monetară continuă măsurile stimulative de politică monetară adoptate începând cu sfârșitul anului trecut. BNM, după cum se subliniază în decizia adoptată, urmărește stimularea cererii agregate, inclusiv prin încurajarea consumului, echilibrarea economiei naționale și ancorarea așteptărilor inflaționiste.

 

Datele macroeconomice noi confirmă, în mare parte, validitatea ultimei prognoze. Astfel, evoluția inflației anuale a scăzut cu 1,4 p.p. - până la 25,9% în luna februarie 2023. Estimările oficiale demonstrează că în structură, ratele anuale au constituit: inflația de bază – 16,3%, produse alimentare – 26,5%, prețuri reglementate – 51,5% și combustibili – 21,3%. Totodată, se menționează că, inflația efectivă a fost cu 1,0 p.p. mai înaltă decât prognoza.

 

Abaterea valorii efective a inflației de la cea prognozată a fost cauzată, în principal, de prețurile reglementate (+5,1 p.p.), ca urmare a reflectării de către BNS în luna ianuarie 2023 a compensațiilor acordate consumatorilor la gazul natural, energia termică și electrică.


BNM reiterează că la etapa actuală balanța riscurilor abaterii prognozei inflației este dezinflaționistă, iar incertitudinile rămân pronunțate. Principalele surse sunt situația tensionată în regiune, reflectarea în statistică a compensațiilor la energie, cererea și prețurile externe mai mici. Prognozele pentru zona euro s-au stabilizat atât în privința inflației, cât și a creșterii economice. Printre principalele incertitudini privind cererea mondială sunt încetarea politicii zero COVID din China și atingerea plafonului de îndatorare în SUA.


Banca Națională a Moldovei va monitoriza în continuare procesul inflaționist, evaluând riscurile și incertitudinile asociate, iar deciziile ulterioare ale Comitetului executiv vor depinde de perspectivele actualizate ale inflației.

 

Următoarea ședință a Comitetului executiv al BNM cu privire la promovarea politicii monetare va avea loc pe data de 11 mai 2023.

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Национальный банк Молдовы

988 просмотры

Дата публикации:

21 Март /2023 08:10

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

politica monetară | Banca Naţională a Moldovei | rata de baza

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon