Новости

Regulamentul privind restituirea TVA, revizuit

 

În cadrul ședinței din 24 mai anul curent cabinetul de miniștri a aprobat un șir de modificări la mai multe Hotărâri de Guvern, elaborate de către Ministerul Finanțelor în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 356/2022 (politica vamală și fiscal pentru anul 2023), intrate în vigoare din 1 ianuarie anul curent.

 

Astfel, în temeiul hotărârii aprobate, sunt modificate și completate cu prevederi noi Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin HG nr.93/2013; Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin HG nr.1123/2006, Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător (anexa nr.1), aprobat prin HG nr.693/2018; Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor fizice rezidente cetăţeni ai RM (anexa nr.2), aprobat prin HG nr.693/2018; Regulamentul cu privire la impozitul pe venitul nerezidenţilor (anexa nr.3), aprobat prin HG nr.693/2018; Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale la importul mijloacelor de transport cu destinaţie specială, aprobat prin HG nr.474/2016; Regulamentul privind evidenţa şi calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, aprobat prin HG nr.704/2019.

 

Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată este completat cu o secțiune nouă care va reglementa determinarea sumei TVA spre restituire conform art.1016 din CF. Astfel, suma TVA pasibilă restituirii conform art.1016 din CF se va determina pentru fiecare perioadă fiscală și va reprezenta valoarea cea mai mică dintre următoarele sume:

 

1) 20% din totalul sumelor TVA achitate sau care urmează a fi achitate de cumpărători pentru valorile materiale, serviciile livrate acestora documentate prin: SIA ”e-Factura” și, bonurile de casă emise de echipamentele de casă și control conectate la SIA ”MEV”, pentru care nu au fost emise facturi fiscale prin SIA ”e-Factura”;

 

2) suma depășirii determinată pentru perioada fiscală ca diferența dintre sumele specificate supra fără a fi luată în considerare suma TVA spre deducere în perioada ulterioară, înregistrată pentru luna decembrie 2022: a) suma TVA aferentă procurărilor de mărfuri și servicii, și importului de mărfuri aferente perioadei fiscale: achitată furnizorilor pentru mărfurile, serviciile procurate; achitată pentru mărfurile importate, cu excepția TVA ce revine valorii în vamă ajustate de Serviciul Vamal spre majorare; achitată la buget pentru valorile materiale, procurate de la persoanele juridice şi fizice care se află pe teritoriul RM şi care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar; achitată la buget pentru proprietatea procurată de la întreprinderile declarate în proces de insolvabilitate în conformitate cu prevederile Legii insolvabilității nr.149/2012; achitată la buget pentru proprietatea gajată, ipotecată, sechestrată procurată; b) suma TVA aferentă perioadei fiscale achitată sau care urmează a fi achitată de cumpărători pentru valorile materiale, serviciile livrate.

 

În scopul determinării depășirii sumei TVA conform subpct. 2), stingerea sumelor TVA aferent livrărilor de mărfuri și servicii să va efectua conform următoarei consecutivități: sumele TVA spre deducere, inclusiv sumele TVA spre deducere în perioada ulterioară începând cu luna ianuarie 2023, neachitate; sumele TVA spre deducere, inclusiv sumele TVA spre deducere în perioada ulterioară începând cu luna ianuarie 2023, achitate; sumele TVA spre deducere în perioada ulterioară din luna decembrie 2022.

 

Se prevede că sumele TVA restituite subiecților impozabili, în modul stabilit la pct. 13 din Regulament, vor fi supuse de către Serviciul Fiscal de Stat controlului tematic nu cel puțin o dată pe an, după cum este stabilit în redacția în vigoare a documentului, dar pe parcursul a 18 luni de la primul caz de restituire fără control.

 

Modificările aprobate vor intra în vigoare la data publicării în MO şi, în mare parte se vor pune în aplicare începând cu perioada fiscală 2023, cu excepția mai multor completări la Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, care vor fi puse în aplicare din 1 ianuarie 2024.

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

1592 просмотры

Дата публикации:

24 Май /2023 11:50

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

restituirea TVA | taxa pe valoare adăugată

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon