Новости

Responsabilizarea beneficiarilor de ajutor social

Structura teritorială de asistență socială va putea efectua o evaluare a cauzelor care duc la situație de dificultate (necesitatea de a beneficia de ajutor social), însoțită de dezvoltarea unui plan care poate include furnizarea de măsuri de asistență socială, inclusiv servicii sociale, iar în cazul familiilor cu beneficiari apți de muncă - și măsuri de ocupare în câmpul muncii. Analiza cauzelor care duc la situația de dificultate, elaborarea planului desfășurat și identificarea opțiunilor de suport a familiei se va realiza în modul stabilit de Guvern.

 

În Parlament, în calitate de inițiativă legislativă a unui deputat, este înregistrat proiectul cu privire la modificarea Legii nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social, elaborat în scopul responsabilizării beneficiarilor de ajutor social, precum și asigurării realizării obiectului și scopului normelor legislative în vigoare. Astfel, se propune completarea Legii nr. 133/2008 cu un articol nou – art. 92 „Evaluarea și managementul de caz al beneficiarului de ajutor social”.

 

În opinia autorului inițiativei, aplicarea noilor reglementări, va asigura reducerea dependenței, precum și încurajarea beneficiarilor apți de muncă de a participa la măsurile active de ocupare a forței de muncă, scopul principal în acest sens fiind incluziunea socială și posibilitatea asigurării independente a traiului.

 

Totodată, se așteaptă asigurarea incluziunii familiilor beneficiare de ajutor social și motivației de a lucra, fiind un aspect important pentru sistemul de ajutor social, chiar dacă nu este legat direct de mecanismul de direcționare. Orice mecanism de asistenţă socială trebuie să fie construit într-un mod care să încurajeze incluziunea socială și angajarea în câmpul muncii. Astfel, aspectele ce țin de dependență trebuie evitate la maxim, iar persoanele care primesc ajutor social trebuie să fie încurajați să se încadreze în circuitul activ, dacă pot munci.

 

În nota de întemeiere la proiect se subliniază că elaborarea completării la Legea nr. 133/2008 este una din condiționalități ale Băncii Mondiale privind Matricea de Politici aferentă Programului de operațiuni pentru politici de dezvoltare pentru RM pentru anul 2024.

 

Conform proiectului, completarea propusă se va aplica din 1 ianuarie 2025. Totodată, se propune ca Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării modificărilor, va aduce actele sale normative în concordanță cu aceasta.

 

Conform estimărilor autorului proiectului, implementarea noii prevederi nu necesită alocarea de mijloace financiare suplimentare de la bugetul de stat. Totodată se atrage atenția că pe parcursul anului 2023 au fost achitate mijloace financiare pentru plata prestației de ajutor social în cuantum de 686,5 mil. lei, iar pentru anul 2024, la acest capitol, sunt preconizate 725,4 mil. lei.

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

384 просмотры

Дата публикации:

23 Январь /2024 08:02

Тематика:

Бюджетная система | Новости

Ключевые слова

beneficiari | ajutor social | ajutor banesc | ajutor

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon