Revista din iunie poate fi achiziționată unitar!

  • Informații privind relațiile cu părțile afiliate: reglementări contabile internaționale vs de cele fiscale
  • Salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară: aspecte generale și specifice,
  • Amenzile pentru utilizarea muncii fără incheierea contractului individual de muncă.
  • Amânarea achitării impozitului pe venit in cazul nedistribuirii dividendelor pentru perioadele fiscale 2023-2025
  • Determinarea creșterii de capital la înstrăinarea cotei părți in SRL dobandite din surse diferite: stabilirea bazei valorice 

- acestea și alte subiecte sunt dezvăluite în articolele publicate în ediția din iunie – 4(88) a revistei monitorul fiscal FISC.md.

 

De revistă pe suport de hârtie pot beneficia deținătorii abonamtelor PREMIUM și CLASSIC.

Totodată, revista poate fi procurată și unitar:

Cu livare

Fără livrare

07 Июнь /2024

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon