Монитор ГНС

Rezultate obținute de către SFS în anul 2023, prezentate în cadrul unei ședințe

Pe parcursul anului 2023, la bugetul public național au fost acumulate venituri administrate de către Serviciul Fiscal de Stat în sumă de 64 mld. lei, ceea ce constituie o depășire a veniturilor acumulate în anul precedent cu 9 mld. lei sau cu 16,4%. Totodată, pe parcursul anului precedent, au fost realizate o serie de măsuri de îmbunătățire a infrastructurii pentru sistemele „e-Factura”, „Contul curent al contribuabilului”, „Colectarea informațiilor din surse indirecte” și „Declarația electronică”, inclusiv prin migrarea acestora în MCloud. Un alt obiectiv important al autorității fiscale a fost conectarea echipamentelor de casă și de control la SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor.

 

Aceste rezultate au fost trecute în revistă în cadrul ședinței de totalizare a rezultatelor obținute de către Serviciul Fiscal de Stat în anul 2023, la care au participat directorii adjuncți ai SFS: Petru Griciuc, Valeriu Vlas, Iuri Lichii, Victoria Belous, Ministrul Finanțelor Petru Rotaru, Secretara de stat, Olga Golban, precum și conducătorii subdiviziunilor structurale ale.

 

Astfel, printre principalele realizări ale anului 2023 se menționează:

 • realizarea sarcinii de încasări pentru anul 2023;
 • asigurarea funcționalității conforme a serviciilor electronice prestate;
 • migrarea în MCloud a 4 sisteme informaționale ale SFS;
 • realizarea reformei patentei de întreprinzător;
 • conectarea echipamentelor de casă și de control ale persoanelor fizice ce desfășoară activități independente la SIA „MEV”;
 • simplificarea procedurii de stingere a obligației fiscale prin compensare și restituire a mijloacelor bănești;
 • reglementarea posibilității de restituire a mijloacelor bănești fără cererea contribuabilului;
 • consolidarea dialogului cu reprezentanții mediului de afaceri și alte alte părți interesate;
 • eficientizarea acțiunilor de control fiscal;
 • orientarea spre conformare benevolă prin extinderea vizitelor fiscale.

De asemenea, un alt obiectiv al organului de administrare fiscală reprezintă deservirea automatizată performantă a contribuabililor și oferirea serviciilor calitative și eficiente acestora. Astfel, la situația din 31 decembrie 2023, 58,82% din serviciile ale cărui proprietar este SFS, erau prestate în format digital.

 

În cadrul ședinței de raportare, ministrul Petru Rotaru a punctat: ”În anul 2023, SFS a reușit să obțină rezultate bune atât din punct de vedere al încasărilor la buget, care au crescut cu peste 16 %, cât și din perspectiva interacțiunii cu contribuabilii, sporind transparența și deschiderea instituției față de agenții economici. În 2024, urmează să ne conjugăm în continuare eforturile pe un șir de obiective comune, printre cele mai importante fiind creșterea gradului de conformare voluntară în scopul combaterii economiei tenebre.”

La rândul ei, secretara de stat, Olga Golban a felicitat întreaga echipă a Serviciului Fiscal de Stat pentru rezultatele obținute, menționând: „Prin implicare proactivă reușim să avem rezultate frumoase. Pe platforma guvernamentală când vorbim despre aspecte legate de implicația în economie, Serviciul Fiscal de Stat este mereu privit și dat ca un exemplu, pentru că are o prezență pe tot teritoriul Republicii Moldova și este acea resursă și instrument care poate să asigure o interacțiune corectă cu contribuabilul. De asemenea, SFS este una din puținele instituții publice care are implementată comunicarea digitalizată cu contribuabilii, astfel încât, începând cu perioada fiscală 2023, fiecare agent economic prezintă declarațiile fiscale doar în mod electronic. Asta înseamnă că suntem mult mai accesibili și mai aproape de contribuabili. Trebuie să atingem nivelul de 100% de servicii publice digitale pentru cetățeni, astfel încât achitarea impozitelor să devină cât mai simplă pentru orice contribuabil”.

În continuare, directorul adjunct al SFS, Petru Griciuc a menționat că, anul 2023 a fost unul marcat de acțiuni și realizări menite să perfecționeze activitatea în domeniul administrării fiscale.

„Serviciul Fiscal de Stat a întreprins multiple acțiuni în vederea dezvoltării climatului favorabil conformării fiscale benevole a contribuabililor și realizării sarcinilor de administrare fiscală în mod corect, echidistant și transparent. Pe parcursul anului 2023, SFS și-a focusat eforturile pe dezvoltarea și prestarea serviciilor, asistență de calitate bazată pe tehnologiile informaționale inovative, pe respectul și încrederea contribuabililor, deservire automatizată performantă, reducerea costurilor de îndeplinire a obligațiilor fiscale, profesionalismul angajaților și standarde înalte de conduită.

 

Referitor la prioritățile trasate pentru anul curent, Serviciul Fiscal de Stat va depune eforturi consolidate pentru:

 • promovarea conformării benevole și continuarea dialogului permanent cu reprezentanții mediului de afaceri și alte părți interesate;
 • îmbunătățirea și actualizarea informației aferente contribuabililor din Registrul fiscal de stat;
 • optimizarea procesului de raportare și de simplificare a dărilor de seamă;
 • extinderea categoriilor de contribuabili obligați să se conecteze la SIA „MEV”;
 • digitalizarea serviciilor fiscale;
 • reducerea numărului de certificate/formulare și digitalizarea acestora;
 • combaterea evaziunii și fraudei fiscale;
 • participarea, de comun cu alte autorități naționale, la reducerea muncii informale;
 • automatizarea proceselor de administrare fiscală;
 • inițierea dezvoltării programului automatizat de asigurare a disciplinei fiscale;
 • dezvoltarea funcționalităților paginii web.

 

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Государственная Налоговая Служба

454 просмотры

Дата публикации:

16 Февраль /2024 08:05

Catalogul tematic

Налоговое администрирование | Налоговые новости

Ключевые слова

prioritati | administrare fiscala | buget public

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon