Новости

SFS a prezentat rezultatele recepționarii declarațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2022

Pentru perioada fiscală 2022, persoanele juridice și persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător au prezentat 104 965 declarații cu privire la impozitul pe venit, dintre care 58 mii declarații au fost depuse de persoane juridice, 34 744 – de agenți economici subiecți ai sectorului IMM, 7654 – de ONC și 2518 – de persoanele care desfășoară activitatea în sectorul justiției. Datele au fost prezentate de directorul Serviciului Fiscal de Stat, Petru Rotaru, în cadrul unei conferințe de presă. 

 

Astfel, de către agenții economici pentru perioada anului 2022, s-au înregistrat total venituri în sumă de 639,3 mld. lei, comparativ cu anul 2021 veniturile fiind în creștere cu 127,4 mld. lei. Impozitul pe venit declarat de către agenții economici pentru perioada 2022, a constituit 6,7 mld. lei, fiind în creștere cu 0,9 mld. lei față de perioada anului 2021.


După modul de prezentare, circa 71% din contribuabili au prezentat declarațiile în mod electronic, în timp ce peste 28% au preferat să le prezinte pe suport de hârtie. După cum a menționat directorul SFS, declarațiile electronice au o tendință de a se majora, fiind înregistrată o creștere de 7528 declarații prezentate în format electronic, comparativ cu anul precedent. 

 

Totodată, principalele ramuri ale economiei naționale care au înregistrat impozit pe venit calculat au fost: comerțul (38,10%), activități financiare și asigurării (12,34%), industria prelucrătoare (12,26%), agricultura și silvicultura (7,58%).

 

Cât privește persoanele fizice-cetățeni care nu desfășoară activitate de întreprinzător, declarația declarația cu privire la impozitul pe venit (forma CET18) a fost prezentată de 175835 de contribuabili, în creștere cu 1%. În acest caz, declarațiile prezentate în format electronic constituie 19564 (în creștere cu 2234 declarații), declarația precompletată – 135557 și pe suport de hârtie – 20 714. 

 

Suma veniturilor obținute conform informațiilor prezentate de către plătitorii de venituri, pentru anul 2022 a constituit 98,2 mlrd. lei, venit obținut de către 1,53 mil. persoane, iar impozitul pe venit reținut la sursa de plată și declarat a constituit 7,2 mld. lei.

 


Din suma totală a veniturilor obținute de către persoanele fizice cetățeni, predomină veniturile sub formă de plăți salariale (74,13 %), urmate de veniturile obținute din dividende (12,92 %) și veniturile obținute din transmiterea în posesie și/sau folosință a proprietății imobiliare și mobiliare, cu excepția terenurilor agricole (3,1 %).

 

Totodată, 4180 de persoane fizice din Republica Moldova au declarat venituri mai mari de 1 mil. lei, în creștere cu circa 800 de persoane, din care s-au calculat impozite în sumă de 1,4 mld. lei. Cea mai tânără persoană care a obținut venituri mai mari de 1 mil.lei are 19 ani (domeniul IT) și cea mai în vârstă – 82 ani. 

 

La capitolul desemnării procentuale, conform datelor, 41819 persoane au desemnat 2%, fiind cu 4422 mai mult decât în anul precedent, iar suma care a fost redistribuită constituie 13, 69 mil. lei sau cu 2,6 mil.lei mai mult decât pentru perioada fiscală 2021.

 


Prin prezentarea în termen a declarațiilor cu privire la impozitul pe venit, prin calcularea și achitarea în termen a acestui impozit,  împreună contribuim la consolidarea economiei naționale. SFS va depune eforturi constanate în îmbunătățirea serviciilor pe care le prestează, ne propunem să digitalizăm toate serviciile, astfel încât să fim cât mai aproare de contribuabil, a menționat directorul SFS.

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Государственная Налоговая Служба

808 просмотры

Дата публикации:

20 Июнь /2023 11:18

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

declaraţia cu privire la impozitul pe venit

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon