Новости

SFS va modifica formularul citației de examinare a contestației

Serviciul Fiscal de Stat comunică despre inițierea procesului de elaborare a proiectului ordinului cu privire la aprobarea formularului citației la examinarea contestației, aprobate prin Ordinul nr.21/2017 a autorității fiscale, și modificarea unor ordine ale Serviciului Fiscal de Stat.
 

În acest sens, până la 28 februarie 2023 inclusiv, toate părțile interesate pot prezenta propuneri și sugestii la adresa electronică: luminita.goras@sfs.md.

 

Amintim, prin Legea nr.155/2022 pentru modificarea unor acte normative, prevederile căreia au intrat în vigoare la 5 februarie 2023, art.267 din Codul fiscal stabilește că decizia Serviciului Fiscal de Stat sau acțiunea funcționarului fiscal poate fi contestată în conformitate cu prevederile Codului administrativ.

 

Redacția anterioară a acestui articol prevedea că, decizia SFS sau acţiunea funcţionarului fiscal poate fi contestată numai de persoana vizată în decizie sau împotriva căreia a fost întreprinsă acţiunea ori de reprezentantul ei, în modul stabilit de CF. Contestaţia împotriva deciziei SFS sau acţiunii funcţionarului fiscal făcută de alte persoane decât cele indicate supra va rămâne neexaminată de autoritatea fiscală, iar obligaţia de a dovedi incorectitudinea deciziei emise de SFS se atribuie persoanei care contestează.

 

Tot prin Legea nr.155/2022 art. 268-270 din CF au fost abrogate.

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

686 просмотры

Дата публикации:

22 Февраль /2023 11:03

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

contestatii | formular | ordin SFS | Proiect

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon